Bomen

Om een leefbare en duurzame stad te blijven is aandacht voor klimaatverandering en biodiversiteit van cruciaal belang. Bomen zijn hierbij belangrijke spelers en verdienen daarom bescherming.

Hoe we waardevolle bomen beschermen en hoe we gezonde bomen de ruimte geven staat in de nieuwe Verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen en de beleidsregels houtopstand 2023. Deze nieuwe regels worden in de volksmond Bomenverordening genoemd en daarom zullen we dat hier ook doen.

In deze video krijgt u informatie over wat bomen voor de stad kunnen betekenen. 

Op de pagina 'onderhoud en overlast van bomen' leest u meer over hoe er met meldingen over bomen wordt omgegaan.

Wat betekent dat voor u?

Ook bomen bij u in de tuin kunnen waardevol zijn en daarmee beschermd tegen kappen. Uw boom is waardevol wanneer deze:

  • 80 jaar of ouder is, of
  • Een stamdiameter van 80 cm of meer heeft, of
  • Een leeftijd van 50 jaar of ouder, een stamdiameter van 50 cm of meer én de boomsoort in het Register Ecologische Bomen (pdf, 221 kb) vermeld staat met een waardering van 3 en hoger.
  • Een zeldzame boom is, waarvan er minder dan 10 volwassen (vanaf 14 cm diameter)  exemplaren bestaan in Leiden.
Infographic bomenverordening: wat is een waardevolle boom: leeftijd 80 jaar of ouder, 50 jaar of ouder en vermeld in het ecologisch register, de diameter van de stam is tenminste 80 cm. of 50 cm. met een vermeling in het ecologisch register.
Infographic: de bomenverordening samengevat.

U wilt een waardevolle boom kappen?

Het kappen van een waardevolle boom is verboden. U kunt alleen een vergunning aanvragen wanneer de boom ernstige overlast veroorzaakt, er gevaar bestaat voor personen, omgeving of verkeer, of er een groot maatschappelijk belang is. Het groot maatschappelijk belang moet worden onderschreven in een raad- of collegebesluit. Zonder kapvergunning mag u de boom niet weghalen.

Hebt u vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier of bel met de gemeente: 14 071.