Individuele studietoeslag

Bent u een student van 18 jaar of ouder met een structurele medische beperking? Dan kunt u gebruikmaken van individuele studietoeslag. Deze toeslag is er voor inwoners uit Leiden of Leiderdorp die door een structurele medische beperking hun studie niet met een bijbaan kunnen combineren.

De hoogte van de toeslag is €100 per maand voor maximaal 4 jaar.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft recht op studiefinanciering of krijgt een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren.
  • U heeft geen of weinig vermogen (niet hoger dan € 6.225 als u alleenstaand bent, of € 12.450 in andere situaties).
  • U hebt een structurele medische beperking waardoor u niet in staat bent om bij te verdienen naast uw studie. U kunt dit aantonen door een verklaring van uw behandelend specialist en van de studiebegeleider of studentendecaan van de instelling waar u op dit moment uw opleiding volgt.
  • Zo nodig vraagt de gemeente om een advies over uw situatie bij een onafhankelijk medisch adviesbureau. Het adviesbureau zal u dan uitnodigen voor een gesprek.