Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd een inkomen op bijstandsniveau? Of heeft u een bijstandsuitkering en komt er geen verbetering in uw situatie? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. 

Deze toeslag is een aanvulling op uw inkomen. U heeft hier 1 keer per 12  maanden recht op.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar krijgt geen AOW.
  • U had de afgelopen jaren een minimuminkomen. Bijvoorbeeld een bijstands-, WIA- of Wajong-uitkering. Woont u in Leiden? Dan heeft u minimaal 3 jaar een minimuminkomen nodig om individuele inkomenstoeslag aan te kunnen vragen. Woont u in Leiderdorp? Dan geldt een periode van minimaal 5 jaar.
  • U heeft een laag inkomen op bijstandsniveau.
  • U kreeg in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.
  • U kunt laten zien dat u in de afgelopen 12 maanden heeft geprobeerd om een beter inkomen te krijgen door actief naar werk te zoeken. Bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven.

U krijgt geen individuele inkomenstoeslag als u in de periode van 36 maanden voor de aanvraag:

  • Een opleiding of studie volgt of heeft gevolgd waarbij u recht had op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet op de studiefinanciering (WSF).
  • Langer dan 28 dagen in totaal per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest.
  • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u niet alle verplichtingen bent nagekomen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
  • Een halfjaar (26 weken) voor de aanvraag geen aantoonbaar inkomen heeft gehad.