Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En heeft u onverwacht extra kosten? Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang of voor rechtshulp. Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

Voorwaarden

  • De kosten zijn aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht.
  • U moet de kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • U kunt de kosten niet uitstellen.
  • U kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen om de kosten te betalen.

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand aan te vragen.

Alle landelijke voorwaarden vindt u bij de Rijksoverheid. Meer informatie over de bijzondere bijstand vindt u ook op de website van het Nibud