Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En heeft u onverwacht extra kosten? Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang of voor rechtshulp. Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Voorwaarden

  • U heeft kosten die u normaal gesproken niet heeft.
  • Het zijn noodzakelijke kosten: u moet ze betalen. Soms is dat vastgesteld door een arts of een andere deskundige.
  • U kunt niet ergens anders terecht voor een vergoeding van de kosten. Bijvoorbeeld bij uw (zorg)verzekeraar.
  • Heeft u al kosten betaald voordat u uw aanvraag voor bijzondere bijstand heeft ingediend? Dan krijgt u deze meestal niet vergoed.

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand aan te vragen.

Alle landelijke voorwaarden vindt u bij de Rijksoverheid. Meer informatie over de bijzondere bijstand vindt u ook op de website van het Nibud