Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen? En moet u onverwacht extra kosten maken? Bijzondere bijstand is een uitkering voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunt u kosten ook uitstellen of zijn er andere oplossingen.

De gemeente betaalt bijzondere bijstand als lening of als gift.

Voorwaarden

Of u bijzondere bijstand krijgt en hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van:

  • De hoogte van uw inkomen.
  • De hoogte van uw vermogen.
  • Bijzondere uitgaven, zoals alimentatie.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u in elk geval aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet:

  • U hebt de kosten nog niet gemaakt.
  • De kosten zijn aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht.
  • U moet de kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden
  • U kunt de kosten niet uitstellen.
  • U kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • U hebt onvoldoende inkomen of eigen vermogen om de kosten te betalen.

De gemeente kijkt per aanvraag of de kosten noodzakelijk zijn. En of er bijzondere of dringende omstandigheden zijn.

Alle landelijke voorwaarden vindt u bij de Rijksoverheid. Meer informatie over de bijzondere bijstand vindt u ook op de website van het Nibud.