Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor ondersteuning van:

  • Ondernemers met (financiële) problemen.
  • Mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten.
  • Oudere ondernemers (55 jaar of ouder).
  • Ondernemers met schulden.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Leiden of Leiderdorp.

Maatregelen voor zelfstandigen vanwege het coronavirus

Het kabinet stelt  een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen als ten gevolge van het coronavirus problemen ondervinden. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Zie voor meer informatie de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam, dat voor de gemeente Leiden de bijstand voor zelfstandigen uitvoert.