Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en heeft u financiële problemen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor ondersteuning van:

  • ondernemers met (financiële) problemen
  • mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten
  • oudere ondernemers (55 jaar of ouder)
  • ondernemers met schulden

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Leiden of Leiderdorp.