Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en heeft u financiële problemen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan.

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een lening aanvragen voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Voorwaarden

Wilt u bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen? Dan moet u 18 jaar of ouder zijn. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude.
  • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
  • U krijgt geen andere financiering.
  • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming.

Bovendien is 1 van de volgende situaties op u van toepassing:

  • U bent een startende ondernemer die vanuit de bijstand of de Werkloosheidswet (WW) een bedrijf is gestart.
  • U bent een gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen.
  • U bent een zelfstandige die zijn bedrijf wil beëindigen.
  • U bent 55 jaar of ouder en heeft een bedrijf dat u niet langer kunt voortzetten.