Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en hebt u moeite met het betalen van uw rekeningen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor ondersteuning van:

  • Ondernemers met (financiële) problemen.
  • Mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten.
  • Oudere ondernemers (55 jaar of ouder).
  • Ondernemers met schulden.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Leiden of Leiderdorp.