Bijstand voor jongeren

Hoe korter iemand geen werk heeft, hoe groter de kans is om (nieuw) werk te vinden. Bent u tussen de 18 en 27 jaar en hebt u een uitkering? Dan moet u er alles aan doen om werk te vinden en te houden.

Kunt u niet werken? Dan moet u op een andere manier actief meedoen in de samenleving.

Niet alle jongeren kunnen zelfstandig een baan vinden. Zij hebben ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. De gemeente zorgt hiervoor via de JA-projecten. De gemeente zoekt met de jongeren naar oplossingen als er belemmeringen zijn om een opleiding te volgen of aan het werk te gaan.