Bijstand en werk vinden

Heef u tijdelijk geen eigen inkomen en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? U moet er alles aan doen om werk te vinden en te houden.

Kunt u niet werken? Dan moet u op een andere manier actief meedoen in de samenleving.​

Uitkering aanvragen

  • Vraag een bijstandsuitkering aan bij het UWV Werkbedrijf. U heeft uw DigiD nodig.
  • Na het indienen van uw aanvraag moet u binnen 2 werkdagen (tussen 9.00 en 11.00 uur) bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 071. U krijgt aan de telefoon meer informatie over hoe het verder gaat met uw aanvraag. En u ontvangt een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.  
  • Ga naar de informatiebijeenkomst 'Op weg naar werk' en de workshop 'Werken naar werk'.

Bent u bij de informatiebijeenkomst en de workshop geweest? Dan moet u binnen 1 week alle gegevens die nodig zijn bij de gemeente inleveren. U hoort binnen 8 weken, maar meestal eerder, na uw aanvraag van de gemeente of u de uitkering krijgt.