Bijstand en werk vinden

Hebt u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u zolang u te weinig geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg inkomen heeft.

Uitkering aanvragen

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dat doet u via iParticipatie Leiden.

Bent u inwoner van Leiderdorp? Dat doet u via iParticipatie Leiderdorp.

Voor het digitaal indienen van een aanvraag hebt u het volgende nodig:

  • DigiD account en een DigiD wachtwoord.
  • Een internetbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari.
  • Geldig mailadres.
  • Telefoonnummer.
  • Afschriften van bank- en spaarrekeningen, van de laatste 3 maanden.

Om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen, moet u gegevens inleveren. Bijvoorbeeld:

  • Inkomen, loon, alimentatie, belastingteruggave;
  • Vermogen en schulden;
  • Huur- of hypotheeklasten;
  • Begin- en (mogelijke) einddatum van het dienstverband bij de laatste werkgever.

In iParticipatie staat precies welke bewijsstukken u moet aanleveren.

U krijgt ook een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek bespreken we onder andere met u welke kansen en mogelijkheden u hebt om (weer) aan het werk te gaan. Vooraf vult u hiervoor een digitale vragenlijst in.

Na maximaal 8 weken na het indienen van uw aanvraag hoort u of u de uitkering krijgt.