Bijstand en werk vinden

Heeft u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u zolang u te weinig geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg inkomen heeft.

Uitkering aanvragen

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dat doet u via werk.nl. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

Na het indienen van uw aanvraag belt u binnen 2 werkdagen naar de gemeente. U kunt daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 14071 (keuze 1). U krijgt aan de telefoon meer informatie over hoe het verder gaat met uw aanvraag.

Om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen, moet u gegevens inleveren. Welke dat zijn, staat in de bewijsstukkenlijst die u ontvangt. Deze bewijsstukken moet u binnen 1 week inleveren.

U krijgt ook een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek bespreken we onder andere met u welke kansen en mogelijkheden u heeft om (weer) aan het werk te gaan. Vooraf vult u hiervoor een digitale vragenlijst in.

Na maximaal 8 weken na het indienen van uw aanvraag hoort u of u de uitkering krijgt.