Bijstand en verblijf in het buitenland

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan mag u niet zomaar naar het buitenland. U moet uw reis altijd bij de gemeente melden.

Voorwaarden

Gaat u voor vakantie of om andere redenen naar het buitenland? Dan gelden de volgende regels:

  • Ieder verblijf in het buitenland moet u doorgeven aan uw contactpersoon. Dat kan online met uw DigiD . Of u geeft het schriftelijk door.
  • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland.
  • Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.
  • U mag deze weken niet laten aansluiten op de weken waar u in het nieuwe jaar recht op heeft.
  • U houdt zelf bij of u nog genoeg dagen heeft om naar het buitenland te gaan.
  • Dagen die u aan het eind van het jaar over hebt, kunt u niet meenemen naar volgend jaar. U kunt dus geen dagen opsparen.
  • Volgt u een re-integratietraject, opleiding of stage? Of doet u een andere activiteit gericht op werk? Dan moet u toestemming vragen aan uw contactpersoon om deze activiteit te mogen onderbreken.
  • U bent verplicht om de datum van vertrek en de datum van terugkomst door te geven aan de gemeente Leiden.

De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland hetzelfde is als de periode die u hebt doorgegeven. Ook controleren we of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is mogelijk dat we een periode controleren waarover u geen melding heeft gedaan.
Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gemeente kan uw uitkering stopzetten of verlagen. Het kan ook zijn dat u een boete krijgt.