Studietoeslag

Bent u een student van 15 jaar of ouder met een blijvende medische beperking? En kunt u daardoor naast uw studie niet werken? Dan kunt u studietoeslag aanvragen.

Voorwaarden voor het ontvangen van de studietoeslag

Vraag de studietoeslag aan als u:

 • in Leiden of Leiderdorp woont;
 • 15 jaar of ouder bent;
 • studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren (WTOS) ontvangt;
 • geen Wajong-uitkering ontvangt;
 • door een ziekte of blijvende medische beperking niet kunt bijverdienen naast uw studie. U dit kan aantonen door een verklaring van een specialist. Zo nodig vraagt de gemeente om een advies over uw situatie bij een onafhankelijk medisch adviesbureau. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het adviesbureau.

Aanvragen

Bewijsstukken toevoegen bij uw aanvraag

Voeg de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag:

 • Certificaat of inschrijfbewijs praktijkonderwijs of voortgezet onderwijs (speciaal of regulier).
 • Brief van DUO waarin staat dat u studiefinanciering ontvangt. Of een bewijs dat u een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren ontvangt.
 • Bij stage: stageovereenkomst waarin staat hoe hoog de stagevergoeding is.
 • Bankpas van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen.
 • Een verklaring van uw specialist. In de verklaring staat dat u naast uw studie niet kunt werken door een ziekte of blijvende medische beperking.

Online aanvragen

Vraag online de studietoeslag aan. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Per post

Vul het formulier Aanvraag studietoeslag in en stuur dit op naar de gemeente.

Stuur geen originele bewijsstukken mee met uw aanvraag. Een kopie is voldoende.

Hebt u geen printer? U kunt ook bellen naar 14071, keuze 1. We sturen dan een aanvraagformulier naar u op.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de studietoeslag ontvangt. Soms heeft de gemeente langer nodig om een besluit te nemen. Dan krijgt u hiervan bericht.

Meer informatie

Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2024

Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 352,80
20 jaar € 282,23
19 jaar € 211,67
18 jaar € 176,40
17 jaar € 139,35
16 jaar € 121,71
15 jaar € 105,84