Energietoeslag

Ook over het jaar 2023 krijgen huishoudens met een lager inkomen de energietoeslag. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 mei 2024.

Hoe hoog is de energietoeslag? 

Het bedrag voor de energietoeslag voor het jaar 2023 is € 800 per huishouden.

Voorwaarden energietoeslag Leiden

U voldoet aan de voorwaarden energietoeslag Leiden als u op 1 september 2023:

 • in de gemeente Leiden woonde
 • zelfstandige woonruimte had en zelf de energiekosten betaalde
 • de leeftijd had van 21 jaar of ouder
 • een inkomen had tot 130% van het sociaal minimum
 • een inkomen had dat hoger was dan 130% van het sociaal minimum. Maar u had minder te besteden omdat u in de schuldsanering (MSNP of WSNP) zat.

Energietoeslag Leiderdorp

Woont u in Leiderdorp? De voorwaarden van gemeente Leiderdorp zijn anders dan die van gemeente Leiden. Ga naar de website energietoeslag Leiderdorp, hier leest u de voorwaarden en kunt u uw aanvraag doen. 

Uw aanvraag voorbereiden

Bij het aanvragen van de energietoeslag moet u verschillende gegevens meesturen. U kunt deze gegevens het beste eerst verzamelen zodat u makkelijk uw aanvraag kunt doen. 

Gegevens over uw inkomen

 • Hebt u een vast inkomen?
  • Stuur een kopie van al uw inkomsten over augustus 2023 mee.
 • Hebt u een wisselend inkomen?
  • Stuur een kopie van al uw inkomsten over juni, juli en augustus 2023 mee.
 • Hebt u inkomen uit een eigen onderneming?
  • Stuur een kopie van de volgende gegevens mee:
 • uw (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting  2022;
 • uw kasboek of administratie waaruit uw netto inkomsten van juni, juli en augustus 2023 blijkt.
 • bankafschriften al uw bankrekeningen (zakelijk en privé) van juni, juli en augustus 2023.

Gegevens van uw bankrekeningnummer

Stuur een kopie van uw laatste bankafschrift waarop we de energietoeslag kunnen overmaken. De naam en het rekeningnummer zijn duidelijk te lezen.

Gegevens van uw schuldsaneringstraject

Zit u in een schuldsaneringstraject MSNP of WSNP? Stuur dan een kopie mee van:

 • een ondertekend schuldregelingsovereenkomst mee (MSNP); of
 • een vonnis tot toelating van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Overige gegevens die u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag

 • Een geldig paspoort, ID kaart of vreemdelingendocument 
 • Uw bankrekeningnummer 

Kostendeler, inwonend in een instelling of inrichting

 • Staat het energiecontract op uw naam? Stuur dan een kopie van het energiecontract mee. 

Hebt u een partner?

 • Verzamel dan ook alle bovenstaande gegevens van uw partner.

Aanvragen

De energietoeslag kunt u online aanvragen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Bereid uw aanvraag voor, zo kunt snel en makkelijk het formulier invullen. Voor uw aanvraag moet verschillende gegevens meesturen. Onder het kopje Aanvraag voorbereiden ziet u welke gegevens u mee moet sturen.

Kunt of wilt u de energietoeslag niet online aanvragen?

Woont u in Leiden?

Vul dan dit formulier energietoeslag Leiden (pdf, 200 kb) in en stuur het op naar de gemeente. U kunt ook bellen naar 14 071, keuze 1. Wij sturen een aanvraagformulier naar u op. 

Woont u Leiderdorp? 

Vul dan dit formulier energietoeslag Leiderdorp (pdf, 284 kb) in en stuur het op naar de gemeente. U kunt ook bellen naar 14 071, keuze 1. Wij sturen een aanvraagformulier naar u op.

Hoelang duurt het?

Als u de energietoeslag hebt aangevraagd, krijgt u zo snel mogelijk bericht. Misschien vragen wij u om extra informatie. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Veelgestelde vragen

Vindt u het lastig om het aanvraagformulier in te vullen en alle documenten te verzamelen? Het Sociaal Wijkteam in uw wijk kan u helpen. Ook bij andere organisaties in de stad kunt u terecht.

Huizen van de buurt, Incluzio

www.incluzioleiden.nl/huizen-van-de-buurt

Informatiepunt digitale overheid, bibliotheken

www.bplusc.nl/bibliotheek/volwassenen/informatiepunt-digitale-overheid/

Overzicht van het netto inkomen tot 130% van het sociaal minimum in uw situatie in Leiden. Dit bedrag is zonder het vakantiegeld.

Uw situatie Netto inkomen 21 jaar tot pensioenleeftijd Netto inkomen pensioenleeftijd
Alleenstaande € 1.503 € 1.677
Alleenstaande ouder € 1.503 € 1.677
Gezin € 2.147 € 2.277

U hebt de energietoeslag automatisch ontvangen als u:

 • in 2023 de energietoeslag 2022 ontving en ook op 1 september 2023 in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023
 • op 1 september 2023 een uitkering algemene bijstand, IOAW, IOAZ, BBZ of AIO ontving.

U ontving de energietoeslag in december 2023 automatisch als u bekend bent bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u:

 • in 2023 de energietoeslag 2022 ontving en ook op 1 september 2023 in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023
 • op 1 september 2023 een uitkering algemene bijstand, IOAW, IOAZ, BBZ of AIO ontving.

Hebt u op of na 18 december 2023 de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de energietoeslag dan zelf aan. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2024.

U hebt geen recht op de energietoeslag als u op 1 september 2023:

 • de leeftijd had van 18, 19 of 20 jaar
 • student was en studiefinanciering (WSF 2000) ontving
 • in een instelling verbleef en u betaalde de energiekosten niet zelf. Voorbeeld van een instelling is: een zorg- of verpleeginstelling, instelling voor beschermd of begeleid wonen of een gevangenis
 • kamerbewoner of kostendeler was en u betaalde de energiekosten niet zelf
 • alleen op een briefadres stond ingeschreven en geen eigen woonadres had.

Vraag de toeslag dan zelf aan. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Dit kan tot en met 31 mei 2024.

Nee. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Ja. De gemeente controleert bij de aanvraag of achteraf uw gegevens. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht hebt op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag krijgt of al kreeg, en u had er geen recht op. Hebt u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of hebt u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Een deel van het beschikbare geld van de Rijksoverheid is al in mei 2023 automatisch uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag voor 2022 van € 1300 ontvingen. Zij kregen een bedrag van € 500 op hun rekening. Het overige deel van het beschikbare geld voor 2023, namelijk € 800, wordt als energietoeslag 2023 uitbetaald. De inwoners die bekend zijn bij de gemeente kregen het bedrag van € 800 in december 2023 automatisch op hun bankrekening. Kreeg u het niet automatisch? En denkt u dat u er wel recht op hebt? Dan kunt de energietoeslag 2023 zelf aanvragen. Dit kan tot en met 31 mei 2024.

U kunt de energietoeslag 2023 in Leiden aanvragen. Let op: dit kan alleen met het pdf-aanvraagformulier. Deze vindt u op deze webpagina.

Als student komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag van de gemeente. Dit staat in de wet. Bent u een zelfstandig wonende student? En hebt u naast uw basisbeurs een aanvullende studiebeurs? Dan ontvangt u in het studiejaar 2023-2024 een eenmalige tegemoetkoming van DUO.

Nee, de energietoeslag is een gift. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan hoeft u het niet terug te betalen.

Lukt het niet om al uw rekeningen te betalen? Of hebt u schulden? We kunnen u hierbij helpen! Bel dan de gemeente op via 14 071, keuze 1. Of kijk op de pagina Schuldhulpverlening welke hulp of begeleiding u kunt krijgen. Wij helpen u ook als u nog geen schulden hebt.