Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en hebt u financiële problemen? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor ondersteuning van:

  • Ondernemers met (financiële) problemen.
  • Mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten.
  • Oudere ondernemers (55 jaar of ouder).
  • Ondernemers met schulden.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Leiden of Leiderdorp.

Aanvragen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam zorgt voor de uitvoering van de bijstandsregelingen voor ondernemers. U maakt met RBZ een afspraak voor een gesprek. Dat kan op 3 manieren:

  • U kunt online een afspraak voor een gesprek maken.
  • U kunt tijdens kantooruren bellen met 010-4339600.
  • Of u vult het contactformulier in. RBZ nodigt u zo snel mogelijk uit voor een gesprek.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Rotterdam staat meer informatie. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar 010-4339600. Of stuur een mail naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl.