Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Werd u na uw 50e jaar (voor een deel) werkloos? En kreeg u een uitkering uit de Werkloosheidswet (WW) of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? Dan kunt u daarna misschien een IOAW-uitkering krijgen.

Dit is een uitkering op (minimaal) het bijstandsniveau. U krijgt de uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • bent geboren voor 1 januari 1965
 • onvoldoende inkomen hebt om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast voldoet u aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U werd op of na uw 50e jaar werkloos, maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. Hebt u wel de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.
 • U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering stopte omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Aanvragen

Wilt u een IOAW-uitkering aanvragen? Dat doet u via iParticipatie Leiden.

Bent u inwoner van Leiderdorp? Dan vraagt u een IOAW-uitkering aan via iParticipatie Leiderdorp.

Voor het digitaal indienen van een aanvraag hebt u het volgende nodig:

 • DigiD account en een DigiD wachtwoord
 • Een internetbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari
 • Geldig e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afschriften van bank- en spaarrekeningen, van de laatste 3 maanden

Om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen, moet u gegevens inleveren. Bijvoorbeeld:

 • Inkomen, loon, alimentatie, teruggave van de belasting
 • Vermogen en schulden
 • Huur- of hypotheeklasten
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van het dienstverband bij de laatste werkgever

In iParticipatie staat precies welke bewijsstukken u moet aanleveren.

U krijgt ook een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bespreken we onder andere welke kansen en mogelijkheden u hebt om (weer) aan het werk te gaan.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. Soms heeft de gemeente langer nodig om een besluit te nemen. Dan krijgt u hiervan bericht.

Meer informatie

Ontvangt u een IOAW-uitkering? Dan gelden de volgende regels:

 • U doet er alles aan om weer te kunnen werken. Dit noemen we de inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting is hetzelfde als bij de bijstandsuitkering.
 • Krijgt u werk aangeboden? Dan accepteert u dit. Ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
 • Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld omdat u werk hebt gevonden, gaat samenwonen of uw woning gaat delen? Geef altijd alle wijzigingen door aan de gemeente Leiden.

Houdt u zich niet aan de verplichtingen?

Dan kan de gemeente Leiden geld terugvragen, de uitkering verlagen of u een boete geven.

Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier (pdf, 99 kb). Of bel uw contactpersoon bij Werk en Inkomen. Via het wijzigingsformulier kunt u het volgende doorgeven:

 • Inkomsten.
 • Wijziging in uw vermogen of bezit.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Er is iemand bij u op uw adres komen wonen. Of iemand woont niet meer bij u.
 • U hebt een kind gekregen.

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar:

Gemeente Leiden
Team Werk & Inkomen
Postbus 9102
2300 PC Leiden

Of lever het in op het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden.

Bel uw contactpersoon van Werk & Inkomen. U kunt uw contactpersoon bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 071 (keuze 1).