Taaleis en de bijstand

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan is het nodig dat u gesprekken in het Nederlands kunt voeren. En dat u eenvoudige teksten kunt schrijven, lezen en begrijpen. Dit is de taaleis.

Wanneer is uw Nederlands goed genoeg?

Volgens de taaleis is uw Nederlands voldoende als:

 • U 8 jaar een opleiding in het Nederlands hebt gevolgd. Bijvoorbeeld basisschool, voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of volwassenenonderwijs.
 • U een inburgeringsdiploma hebt.
 • U een ander document hebt waaruit blijkt dat uw Nederlands goed genoeg is.

Taaltoets doen

Kunt u niet laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is? Dan doet u een taaltoets. De taaltoets meet hoe goed uw Nederlands is. De toets is gratis.

Beter Nederlands leren

Is volgens de taaltoets uw Nederlands niet goed? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.

U kunt zelf oefenen om uw Nederlands te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • U kunt uw Nederlands oefenen met een vrijwilliger in een buurthuis of bibliotheek.
 • U kunt naar het Taalhuis van BplusC gaan.
 • U kunt als vrijwilliger gaan werken op een plek waar iedereen Nederlands spreekt.
 • U kunt hulp vragen aan iemand in uw omgeving die Nederlands spreekt.
 • U kunt online Nederlands leren.

Spreekt en leest u een beetje Nederlands? Dan kunt u bij de gemeente Leiden meedoen met het traject Taal en participatie. U krijgt hulp om uw Nederlands te verbeteren. U gaat ook ontdekken waar u goed in bent. Dit gaat u doen:

 • U krijgt taalles.
 • U oefent uw uitspraak.
 • U gaat ergens stage lopen om beter Nederlands te leren. Dit noemen we een taalstage.
 • U ontdekt uw talenten. En wat u nodig hebt om verder te komen.
 • U leert om (beter) met de computer om te gaan.
 • U krijgt persoonlijke begeleiding.

Wilt u meedoen? Zeg dit dan tegen uw klantmanager.

Bij NLtraining kunt u Nederlandse les volgen. Wilt u dit? Vraag dan aan uw klantmanager meer informatie.