Nederlands leren

Hebt u moeite met Nederlands spreken, lezen of schrijven? U bent niet de enige. In Nederland vinden 2,5 miljoen volwassenen dat moeilijk. Op deze pagina staat hoe de gemeente u kan helpen om beter Nederlands te leren. U kunt ook op veel andere plekken in Leiden Nederlandse les krijgen.

Bijstandsuitkering en Nederlands leren

Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan moet u laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Dat is belangrijk om (weer) werk te kunnen vinden.

Wanneer is uw Nederlands goed genoeg?

  • U hebt acht jaar school in het Nederlands gehad. Bijvoorbeeld op de basisschool, middelbare school (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkschool, (speciaal) voortgezet onderwijs, of volwassenenonderwijs.
  • U bent ingeburgerd en u hebt daarvan een diploma.
  • U hebt een ander bewijs waarop staat dat uw Nederlands goed genoeg is.

Is uw Nederlands niet goed genoeg? Dan doet u een toets. De toets kijkt wat u nog moet leren. De toets is gratis.

Moet u volgens de toets beter Nederlands leren? Dan kunt u meedoen met het traject Taal en Participatie.

Traject Taal en Participatie

In het traject Taal en Participatie krijgt u hulp om uw Nederlands te verbeteren. U gaat ook ontdekken waar u goed in bent.

Dit gaat u doen:

  • U krijgt taalles.
  • U oefent uw uitspraak.
  • U gaat ergens stage lopen om beter Nederlands te leren. Dit noemen we een taalstage.
  • U ontdekt uw talenten. En wat u nodig hebt om verder te komen.
  • U leert om (beter) met de computer om te gaan.
  • U krijgt persoonlijke begeleiding.

Wilt u meedoen? Zeg dit dan tegen uw klantmanager. Of meld u aan door een e-mail te sturen aan 5team@leiden.nl.

Geen bijstandsuitkering en Nederlands leren

Hebt u geen uitkering? Maar wilt u wel beter Nederlands leren? Dan kunt u zelf oefenen om uw Nederlands te verbeteren. In Leiden zijn er veel plekken waar u dit kunt doen.