Bijstand en werk vinden

Hebt u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u zolang u te weinig geld hebt om van te leven. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg inkomen heeft.

Uitkering aanvragen

Woont u in Leiden en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dat doet u met iParticipatie Leiden.

Bent u inwoner van Leiderdorp? Dat doet u met iParticipatie Leiderdorp.

Voor het digitaal indienen van een aanvraag hebt u het volgende nodig:

 • DigiD account en een DigiD wachtwoord.
 • Een internetbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari.
 • Geldig mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Afschriften van bank- en spaarrekeningen, van de laatste 3 maanden.

Om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen, moet u gegevens inleveren. Bijvoorbeeld:

 • Inkomen, loon, alimentatie, belastingteruggave;
 • Vermogen en schulden;
 • Huur- of hypotheeklasten;
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van het dienstverband bij de laatste werkgever.

In iParticipatie staat precies welke bewijsstukken u moet meesturen.

Na uw aanvraag

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we met u hoe u weer aan het werk kan.

Inspanningsverplichting

Een bijstandsuitkering is een tijdelijke uitkering. U moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u weer kunt werken. Dit noemen we de inspanningsverplichting. Lukt het niet om zelf (betaald of onbetaald) werk te vinden? Dan kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld door u aan te melden bij DZB, het re-integratiebedrijf van de gemeente.

Uw contactpersoon bespreekt met u welke inspanningsverplichtingen voor u gelden.

Voorbeelden van inspanningsverplichtingen zijn:

 • U moet ervoor zorgen dat uw cv bijgewerkt is.
 • U doet wekelijks minimaal 1 gerichte sollicitatie. Dit moet u kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Bewaar bewijsstukken van uw sollicitaties. En van andere inspanningsverplichtingen die u hebt. Zo kunt u laten zien wat u hebt gedaan.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u de uitkering krijgt.

Vier weken nadat u uw bijstandsaanvraag hebt gedaan, kunt u om een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de medewerker die uw aanvraag in behandeling heeft.

Verandert er iets in uw situatie? Geef dan op tijd uw wijziging door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier (pdf, 99 kb). Of bel uw contactpersoon bij Werk en Inkomen. Via het wijzigingsformulier kunt u het volgende doorgeven:

 • Inkomsten.
 • Wijzigingen in uw vermogen of bezit.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Er is iemand bij u op uw adres komen wonen, of iemand woont niet meer bij u.
 • U hebt een kind gekregen of u bent gaan samenwonen.

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar: Gemeente Leiden Team Werk & Inkomen Postbus 9102 2300 PC Leiden

24 januari 2024
26 februari 2024
28 maart 2024
26 april 2024
27 mei 2024
27 juni 2024
27 juli 2024
28 augustus 2024
27 september 2024
28 oktober 2024
27 november 2024
23 december 2024

Wijzigingen voorbehouden. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Vakantiegeld

Hebt u recht op vakantiegeld? Dan ontvangt u dat in mei bij uw bijstandsuitkering.