Bijstand en verblijf in het buitenland

Hebt u een bijstandsuitkering? En gaat u op reis naar het buitenland? Dan moet u uw reis altijd eerst bij de gemeente melden.

Voorwaarden

Gaat u voor vakantie of om andere redenen naar het buitenland? Dan gelden de volgende regels:

 • Ieder verblijf in het buitenland moet u doorgeven aan uw contactpersoon. Dat kan online met uw DigiD. Of u geeft het schriftelijk door.
 • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland.
 • Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.
 • U mag deze weken niet laten aansluiten op de weken waar u in het nieuwe jaar recht op heeft.
 • U houdt zelf bij of u nog genoeg dagen heeft om naar het buitenland te gaan.
 • Dagen die u aan het eind van het jaar over hebt, kunt u niet meenemen naar volgend jaar. U kunt dus geen dagen opsparen.
 • Volgt u een re-integratietraject, opleiding of stage? Of doet u een andere activiteit gericht op werk? Dan moet u toestemming vragen aan uw contactpersoon om deze activiteit te mogen onderbreken.
 • U bent verplicht om de datum van vertrek en de datum van terugkomst door te geven aan de gemeente Leiden.

Wat gebeurt er als u uw reis niet doorgeeft?

De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland hetzelfde is als de periode die u hebt doorgegeven. Ook controleren we of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is mogelijk dat we een periode controleren waarover u geen melding hebt gedaan.
Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gemeente kan uw uitkering stopzetten of verlagen. Het kan ook zijn dat u een boete krijgt.

Melden

Uw verblijf in het buitenland kunt u online doorgeven. U hebt hiervoor DigiD nodig. Heeft uw partner ook een bijstandsuitkering? En gaat u beiden naar het buitenland? Dan moeten uw partner en u allebei toestemming vragen.

Schriftelijk

Uw verblijf in het buitenland kunt u ook schriftelijk doorgeven.

Stuur dit formulier op naar de gemeente of lever het in aan de balie.

Bent u tussen 18 en 27 jaar?

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u uw verblijf in het buitenland niet online doorgeven. U moet uw verblijf bespreken met uw contactpersoon.

Vul ook dit formulier in:

Stuur dit formulier op naar de gemeente of lever het in aan de balie.

Meer informatie

Gebruik het wijzigingsformulier (pdf, 99 kb) om uw informatie door te geven. Of bel uw contactpersoon bij Werk en Inkomen. Via het wijzigingsformulier kunt u het volgende doorgeven:

 • Inkomsten.
 • Wijziging in uw vermogen of bezit.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Er is iemand bij u op uw adres komen wonen, of iemand woont niet meer bij u.
 • U hebt een kind gekregen of u bent gaan samenwonen.

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar:

Gemeente Leiden
Team Werk & Inkomen
Postbus 9102
2300 PC Leiden

Of lever het in op het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden.

Hebt u nog vragen?

Bel uw contactpersoon van Werk & Inkomen. U kunt uw contactpersoon bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 071 (keuze 1).