Subsidie Jeugdsport

Sportverenigingen in Leiden kunnen de subsidie Jeugdsport krijgen. Deze subsidie bestaat uit 2 delen: een waarderingssubsidie en een incidentele subsidie.

De waarderingssubsidie is bedoeld om het aantal jeugdleden van een vereniging op peil te houden of te vergroten. De incidentele subsidie is er om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren voor de jeugd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor beide delen van de subsidie moet uw sportvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gevestigd in Leiden
 • aangesloten bij een landelijk erkende bond. Dit is een bond die de belangen van een hele tak van sport vertegenwoordigt en is aangesloten bij NOC*NSF.

Wilt u voor dit jaar in aanmerking komen voor de waarderings- en/of incidentele subsidie Jeugdsport? Stuur uw aanvraag dan voor 1 april op naar de gemeente Leiden.

Aanvullende voorwaarden incidentele subsidie

Uw project:

 • stimuleert jongeren om binnen de eigen vereniging activiteiten op te zetten
 • verbetert de kennis en kunde van trainers, coaches en instructeurs die zich bezighouden met de jeugd
 • voorkomt dat jeugdleden van 14 tot en met 17 jaar afhaken als jeugdlid
 • trekt nieuwe groepen jongeren aan of betrekt ze bij sportactiviteiten
 • bevordert de integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen jongeren via sportactiviteiten

Aanvragen

Uw sportvereniging kan alleen of samen met een groep verenigingen de subsidie Jeugdsport aanvragen.

Waarderingssubsidie

Stuur de gemeente Leiden voor het aanvragen van de waarderingssubsidie het aantal jeugdleden van uw vereniging dat in Leiden woont. Jeugdleden zijn leden die op 1 maart van dit jaar, 17 jaar of jonger waren. Na de invoering van de nieuwe privacywetgeving (AVG) vragen wij geen overzicht meer met de naam- en adresgegevens van de jeugdleden.

Incidentele subsidie

Stuur de gemeente Leiden voor het aanvragen van een incidentele subsidie de volgende documenten:

 • Een begroting met alle inkomsten en uitgaven van uw activiteit of activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Vermeld bij de inkomsten de eigen bijdrage van deelnemers aan de activiteit, de eigen bijdrage van de vereniging en eventuele inkomsten uit andere subsidies.
 • Een activiteitenplan. Omschrijf hierbij de activiteit, vermeld het (verwachte) aantal deelnemers, vermeld het (verwachte) aantal sporturen en vermeld de locatie van de activiteit.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Kunt u eHerkenning nog niet gebruiken? Neem dan contact op per mail: subsidie@leiden.nl.

Subsidiebedragen

Waarderingssubsidie

Voor de waarderingssubsidie ontvangt uw vereniging een bepaald bedrag per jeugdlid. Dit bedrag is het totale bedrag van de waarderingssubsidie gedeeld door het totale aantal jeugdleden van de verenigingen die zich aanmelden voor subsidie. Bij zwemverenigingen vermenigvuldigt de gemeente het totale aantal jeugdleden met 2/3e.

Incidentele subsidie

De gemeente heeft een beperkt budget voor incidentele subsidies. De gemeente Leiden let bij een aanvraag daarom op:

 • de bijdrage aan 1 of meer doelen uit deze regeling zoals genoemd bij ‘Voorwaarden incidentele subsidie’
 • vernieuwend karakter van de activiteit
 • hoogte van het gevraagde subsidiebedrag ten opzichte van de eigen bijdrage van de instelling

Hoelang duurt het?

U krijgt voor 1 juli een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Dan kunt u een e-mail sturen naar subsidie@leiden.nl of bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 071.