Subsidie Huisvesting bijzondere doelgroepen

Wilt u nieuwe woonruimte maken voor cliënten van zorginstellingen voor beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang (daklozenopvang)? Of maakt u nieuwe woonruimte waarnaar deze groepen kunnen uitstromen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen.

Voorwaarden

 • de nieuwe woonruimte is in Leiden;
 • de nieuwe woonruimte wordt gemaakt door een organisatie zonder winstoogmerk;
 • er zijn aantoonbare structurele wachtlijsten voor de betreffende doelgroep;
 • de woningen zijn bedoeld voor cliënten met een binding in de Leidse regio;
 • de woningen moeten minimaal 10 jaar uitsluitend gebruikt worden voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen.

Aanvragen

U kunt de subsidie huisvesting bijzondere doelgroepen aanvragen via eHerkenning, niveau 2+ of hoger (let op, dit is een hoger niveau dan voorheen, in verband met een wetswijziging). Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Een activiteitenplan voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een overzicht met doelen en resultaten van de activiteiten.
 • Een begroting met alle inkomsten en uitgaven van de activiteit(en)waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een dekkingsplan met een overzicht van de bijdragen die u bij andere organisaties aanvroeg voor dezelfde activiteit(en). Hierin zet u bij welke organisatie u een bijdrage vroeg, welk bedrag u aanvroeg en wat de stand van zaken is van de aanvraag.
 • Een omschrijving van de doelgroep.
 • Een toelichting op de te realiseren woonruimte, dan wel voorzieningen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen.
 • Een toelichting op de keuze voor de locatie.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken een brief van de gemeente.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.