Verantwoording afleggen

Bij een ontvangen subsidie tot en met € 5.000 kan er steekproefsgewijs een controle plaatsvinden. U moet dan verantwoording afleggen voor de uitgevoerde activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen. Bij subsidies boven € 5.000 moet u, na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, verantwoording afleggen over wat u hebt gedaan.

Verantwoording afleggen in het subsidieloket

U doet uw verantwoording van de subsidie in het subsidieloket. Klik op de knop verantwoording afleggen. Log in met DigiD of eHerkenning waarmee u de aanvraag heeft ingediend. Klik in het loket op de aanvraag waar u verantwoording voor wilt afleggen en dien uw verantwoording in. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket.

Kijk voor meer informatie in het Verantwoordings- en controleprotocol.