Subsidie Vitale binnenstad

Organiseert u een activiteit die bijdraagt aan een vitale binnenstad? Dan kunt u daarvoor een subsidie aanvragen.

Het doel van de subsidie is activiteiten stimuleren die de vitaliteit van de binnenstad versterken. Het gaat om activiteiten die passen bij Leiden als stad van kennis en cultuur. Daarvoor is het ook van belang dat er rekening gehouden wordt met de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

­Voorwaarden

 • De financiële middelen moeten voldoende zijn om de te subsidiëren activiteiten mee uit te voeren.
 • De kosten van de activiteit passen bij de grootte van de activiteit of bij het effect op een vitale binnenstad.
 • U hebt of regelt de juiste gemeentelijke vergunningen en ontheffingen voor uw activiteit. Wilt u weten of u vergunningen en ontheffingen nodig heeft? Controleer het met de EvenementAssistent.
 • De aanvraag mag niet bedoeld zijn om het voortbestaan van een organisatie mee te financieren.
 • Maximaal 50% van het projectbudget komt in aanmerking voor subsidie. Het is mogelijk om uw eigen financiële bijdrage van 50% te doen door personeelsuren van uw organisatie in te zetten.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

 • Vindt uw activiteit tussen 1 januari en 31 augustus plaats? Vraag dan uiterlijk 1 september in het jaar daarvoor subsidie aan.
 • Vindt uw activiteit tussen 1 juli en 31 december plaats? Vraag dan uiterlijk 1 maart subsidie aan.

Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens en documenten nodig:

Een projectplan waarin het volgende staat omschreven:

 • de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
 • welke doelgroep u met de activiteit bereikt en om hoeveel mensen het gaat;
 • aan welke beoordelingscriteria de activiteit voldoet;
 • met welke organisaties of bewoners u de aanvraag indient of samenwerkt;
 • de steun die u voor de activiteit verwacht onder bewoners, ondernemers, instellingen in Leiden of anderen.

Een sluitende begroting:

 • met inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;
 • met een overzicht van de aangevraagde of al toegekende subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten;
 • met een uitleg over hoe u of uw samenwerkingspartner financieel bijdraagt aan de activiteit. Die bijdrage mag ook bestaan uit personele uren.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende punten:

 • Draagt uw activiteit bij aan een vitale binnenstad? Zoals door het waarborgen van de winkel-, horeca- en cultuurfuncties van de binnenstad, het stimuleren van vergroening en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad, het stimuleren van de bereikbaarheid van de binnenstad, het vergroten van de toegankelijkheid van Leiden als inclusieve binnenstad, het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat, het inzetten op kwalitatief hoogwaardige programmering die aansluit bij de stad van kennis en cultuur of het bevorderen van de sociale samenhang tussen bewoners, ondernemers en bezoekers aan de binnenstad.
 • Houdt uw activiteit rekening met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid van de binnenstad?
 • Is uw activiteit divers en bereikt het een inclusief publiek?
 • Is het doel van de activiteit (financieel) haalbaar?
 • Draagt de activiteit bij aan de vernieuwing van het aanbod aan initiatieven en past het bij het DNA van Leiden als stad van kennis en cultuur?
 • Werkt u samen met andere partijen of individuen binnen en buiten de eigen sector?
 • Betrekt u bij de uitvoering van de activiteit vrijwilligers of ondernemers betrokken, bij voorkeur uit Leiden?
 • Brengt u de andere helft van het projectbudget zelf in met arbeidsuren of met andere subsidie of vergoedingen?

Hoe meer uw aanvraag aan bovenstaande punten voldoet, hoe groter de kans dat u de subsidie of een deel van de subsidie krijgt.

Subsidiebedrag

Er is in totaal een maximaal bedrag van € 400.000 per jaar beschikbaar in twee rondes.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken na 1 september of 1 maart een brief waarin staat of u subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl voor vragen of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.