Subsidie internationale taalklassen

Met de subsidie Internationale taalklassen vraagt u ondersteuning aan voor extra taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen in het basisonderwijs. Met deze aanvullende subsidie wil de gemeente ervoor zorgen dat alle kinderen in Leiden gelijke kansen krijgen in het onderwijs.

Voorwaarden

  • U bent een schoolbestuur van een basisschool in Leiden.
  • U kunt aantonen dat de rijksbekostiging voor nieuwkomersonderwijs niet dekkend is.
  • De leerlingen uit uw internationale taalklas krijgen minstens 930 uur les per schooljaar.
  • De internationale taalklas zorgt niet voor ruimte of lokalen tekort.
  • U bent als schoolbestuur bereid om, indien nodig, minimaal drie achtereenvolgende schooljaren een internationale taalklas vorm te geven. 

Aanvragen

Aanvragen voor bestaande taalklassen dienen uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het kalenderjaar te zijn ingediend. U krijgt uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend te horen of en hoeveel subsidie u krijgt.

Tussentijdse aanvragen voor nieuwe taalklassen dienen voor de start van de taalklas te zijn ingediend. Ook dan krijgt u binnen 13 weken na het indienen van de een brief waarin staat of en hoeveel subsidie u krijgt.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Hoelang duurt het?

Bij een aanvraag voor een al bestaande taalklas hoort u uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend of en hoeveel subsidie u krijgt. Dit is anders bij tussentijdse aanvragen voor nieuwe taalklassen. Hierbij krijgt u binnen 13 weken een brief waarin staat of en hoeveel subsidie u krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

U kunt een e-mail sturen naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.