Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden

Hebt u als bewoner of lokale organisatie een goed idee om de energietransitie te stimuleren? Het gaat om initiatieven die gericht zijn op energiebesparing, bestrijding van energiearmoede, woningverduurzaming of het aardgasvrij maken van de straat, buurt of wijk. Vraag dan de subsidie Lokale Energie Initiatieven aan.

Er zijn in 2024 twee rondes. Doe uw aanvraag voor 1 april of voor 1 september 2024. In 2025 zijn er weer twee rondes om deze subsidie aan te vragen.

Voorbeelden van initiatieven vindt u onderaan de pagina.

Voorwaarden

 • De activiteit wordt gezamenlijk uitgevoerd door bewoners of door lokale organisaties zoals een stichting, coöperatie of wijkvereniging;
 • De activiteit draagt bij aan energiebesparing, bestrijding van energiearmoede, woningverduurzaming en/of het aardgasvrij maken van de straat, buurt of wijk;
 • De activiteit vindt plaats binnen een jaar na de datum van de subsidieverlening.

Deze subsidie is niet bedoeld voor:

 • Uurtarieven hoger dan € 65.
 • Onderzoek;
 • Energetische maatregelen bestemd voor woningen;
 • Onrendabele top in een business case om een wijk van het gas af te halen;

Bekijk de hele regeling onderaan deze pagina onder wetten en regels.

Aanvragen

Er zijn 2 subsidierondes per jaar.

Deadlines voor de aanvragen zijn:

2024
Ronde 1 – 1 april 2024
Ronde 2 – 1 september 2024

2025
Ronde 1 – 1 april 2025
Ronde 2 – 1 september 2025

Een initiatief kan maximaal 1 keer in aanmerking komen voor deze subsidie.

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • een projectplan met per projectonderdeel een beschrijving van:
  • de doelstelling;
  • de beschrijving van het project;
  • een indicatie van de verwachte totale kosten;
 • indien van toepassing opgave van medefinanciering en de eventuele bijdrage van andere partijen;
 • een beschrijving van de betrokken partij(en) en hun bijdrage aan het project. En een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het initiatief. En hoe inwoners delen in de voordelen van het project.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op punten van de in de regeling opgenomen beoordelingsprotocol:

Bekijk de hele regeling en  onderaan deze pagina onder wetten en regels.

Subsidiebedrag

Het maximaal toe te kennen bedrag is € 15.000 per aanvrager.

Voor deze subsidie stelt de gemeente voor 2024 € 100.000 en voor 2025 € 100.000 beschikbaar.

Er vinden 2 rondes per jaar plaats. Voor de tweede ronde is minimaal € 30.000 beschikbaar.

Hoelang duurt het?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na 1 april of 1 september een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

 • Het opzetten van een gezamenlijke inkoopactie voor een duurzame maatregel bijvoorbeeld voor muurisolatie.
 • Warmtecamera-acties waarbij bewoners door middel van infraroodbeelden inzicht krijgen in het energieverlies in hun woning.
 • Acties gericht op het plaatsen van kleine maatregelen. Zoals tochtstrips en radiatorfolie, of gecombineerd met de inzet van energieadvies door energiecoaches.
 • Het opzetten van een energiebesparingswedstrijd waarbij verschillende wijken of straten tegen elkaar strijden wie de meeste energie kan besparen.
 • Het organiseren van bewonersbijeenkomsten over duurzame maatregelen als isolatie of zonnepanelen.
 • Acties gericht op het terugdringen van energiearmoede.
 • Het geven van workshops ‘koken op inductie’ met voorlichting.
 • Het betrekken van makelaars en financiële dienstverleners zodat zij hun klanten goed kunnen informeren over verduurzaming en de ondersteuning die Leidse inwoners hierbij kunnen krijgen.
 • Het opzetten van een samenwerking met middelbaar beroepsonderwijs zodat goed geschoold technisch personeel straks de handen uit de mouwen kan steken om woningen te verduurzamen.
 • Het opzetten van groepjes buurtbewoners die samen monitoren tot welke temperatuur ze hun CV-ketel kunnen verlagen. De standaardtemperatuur is ongeveer 80/90 graden, maar hoe beter geïsoleerd de woning is, hoe lager de temperatuur ingesteld kan worden. De bedoeling is dat bewoners de woning steeds een stapje verder isoleren.
 • Het opzetten van een samenwerking met makelaars en/of financiële dienstverleners om bewoners te informeren en te ontzorgen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer 14 071.