Subsidie Groene daken

Met de subsidie Groene daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor erfpachters, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, eigenaren en huurders van gebouwen in Leiden.

U kunt subsidie het hele jaar door aanvragen, totdat het jaarlijkse budget van de gemeente Leiden op is. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Doordat de subsidie een groot succes is, is het beschikbare budget vaak halverwege het jaar op. Wacht bij plannen daarom niet te lang met het aanvragen.

Voorwaarden

 • Het groene dak moet in het grondgebied van Leiden liggen.
 • Het groene dak dat u wilt aanleggen, is minimaal 10 m².
 • Eigenaren kunnen een gezamenlijke aanvraag doen, waarbij de te vergroenen daken een minimale oppervlakte hebben van 10 m².
 • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
 • Ga via de vergunningcheck na of u een vergunning nodig hebt en of het dak voldoet aan de bouwregelgeving.
 • De aanleg en het onderhoud worden zorgvuldig uitgevoerd.
 • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden nadat u bericht van ons hebt gekregen.
 • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen. Als u de subsidie Groene daken krijgt, betekent dit niet dat u ook de juiste vergunningen krijgt. U kunt online een vergunningcheck doen bij het omgevingsloket.
 • Bij een huurwoning hebt u een schriftelijk akkoord van uw verhuurder nodig.

Aanvragen

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Meesturen

U moet de volgende documenten meesturen:

 • een foto van het bestaande dak van elk deelnemend dak;
 • een situatietekening van elk deelnemend dak met aantal m2;
 • een offerte met specificatie van de kosten (uren, hoeveelheden en materialen);
 • de planning van de werkzaamheden;
 • als u huurder bent: een schriftelijk akkoord van de verhuurder;
 • als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren: een schriftelijk akkoord van de Vereniging van Eigenaren;
 • als het gaat om een gezamenlijke aanvraag: een schriftelijk akkoord met handtekeningen en adressen van alle deelnemende huiseigenaren.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per m2 te maken groen dak:

 • bij een dakoppervlak van minder dan 20 m2: € 20 per m2
 • bij een dakoppervlak van 20 tot 50 m2: € 15 per m2
 • bij een dakoppervlak groter dan 50 m2: € 12 per m2

Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 10.000.

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken na het indienen van uw complete aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet krijgt.

Verantwoording afleggen

U moet de volgende documenten meesturen:

 • Factuur met specificatie van de kosten (uren, hoeveelheden en materialen)
 • Kopie betaalbewijs
 • Foto van het gemaakte groene dak

Meer informatie

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.