Subsidie Leidse makers projecten

Makers dragen bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. Met de projectensubsidie voor Leidse makers ondersteunt de gemeente makers van culturele producties en culturele uitingen.

Voorwaarden

 •  De activiteit draagt bij aan het Leidse (culturele) makersklimaat;
 • De activiteit is verrassend, experimenteel en toont lef op cultureel gebied;
 • De activiteit vindt in Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaats.

Weigeringsgrond

 • De activiteit wordt alleen gefinancierd vanuit deze subsidieregeling;
 • De activiteit verschilt te weinig van andere activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt.
 • De activiteit is al drie op één volgende jaren voor deze subsidie in aanmerking gekomen. Met deze subsidie bedoelen we: ‘Titel III Nieuw in Leiden: projecten subsidie Leidse makers’.

Bekijk de hele regeling onder Wetten en regels.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

 • Vindt uw activiteit tussen 1 januari en 31 augustus plaats? Vraag dan voor 1 november in het jaar daarvoor subsidie aan.
 • Vindt uw activiteit tussen 1 juli en 31 december plaats? Vraag dan voor 1 mei subsidie aan.

Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • een project- of evenementenplan dat zoveel mogelijk aansluit bij de voorwaarden en de punten onder ‘Beoordeling aanvraag’
 • een sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van het project. U mag de begroting sluitend maken met het aangevraagde subsidiebedrag.
 • een dekkingsplan waarin u in een overzicht aangeeft bij:
  • welke andere instellingen u subsidie voor dit project aanvroeg
  • hoeveel subsidie u daar aanvroeg
  • wat de stand van zaken van die aanvragen is

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende punten:

De activiteit:

 • stimuleert het Leidse (culturele) makersklimaat;
 • is verrassend, experimenteel en toont lef op cultureel gebied;
 • vernieuwt en verbreedt het aanbod en maakt het diverser;
 • is zichtbaar in de stad en draagt bij aan de levendigheid ervan;
 • publieksbereik staat in redelijke verhouding tot de doelstelling en tot de totaalbegroting van het project;
 • werkt samen met anderen binnen en/of buiten de eigen sector, financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 11.000 subsidie krijgen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na 1 november of 1 mei een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.