Subsidie Kennis en Cultuur

Leiden profileert zich als stad van kennis en cultuur. Organiseert u een activiteit die daaraan bijdraagt, dan kunt u een aanvraag doen voor de subsidie Kennis en Cultuur.

Voorwaarden

 • De activiteit verbindt kennis en cultuur;
 • De activiteit laat Leidse inwoners actief kennismaken met het aanbod en de aanwezigheid van kennis en cultuur in de stad;
 • De activiteit vindt in Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaats.

Weigeringsgrond

 • De activiteit is een traditionele jubileumactiviteit;
 • De activiteit wordt alleen gefinancierd vanuit deze subsidieregeling;
 • De activiteit is al drie op één volgende jaren voor deze subsidie in aanmerking gekomen. Met deze subsidie bedoelen we: ‘Titel VI Ontdek het in Leiden: kennis en cultuur ‘.

Bekijk de hele regeling onder Wetten en regels.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

 • Vindt uw activiteit tussen 1 januari en 31 augustus plaats? Vraag dan voor 1 november in het jaar daarvoor subsidie aan.
 • Vindt uw activiteit tussen 1 juli en 31 december plaats? Vraag dan voor 1 mei subsidie aan.

Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • een project- of evenementenplan dat zoveel mogelijk aansluit bij de voorwaarden en de punten onder ‘Beoordeling aanvraag’
 • een sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van het project. U mag de begroting sluitend maken met het aangevraagde subsidiebedrag.
 • een dekkingsplan waarin u in een overzicht aangeeft bij:
  • welke andere instellingen u subsidie voor dit project aanvroeg
  • hoeveel subsidie u daar aanvroeg
  • wat de stand van zaken van die aanvragen is

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende punten:

De activiteit:

 • draagt bij aan (inter)nationaal profiel van Leiden Stad van Ontdekkingen, en de pijlers kennis en cultuur uit de Cultuurvisie en Programma Kennisstad;
 • verbindt kennis en cultuur;
 • is aantrekkelijk voor (inter)nationale bezoekers en inwoners, de Leidse regio en Leiden;
 • laat Leidse inwoners actief kennismaken met het aanbod en de aanwezigheid van kennis en cultuur in de stad;
 • is toegankelijk voor een breed publiek.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 11.000 subsidie krijgen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na 1 november of 1 mei een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.