Subsidie Historisch stadsbeeld

Bent u eigenaar of huurder van een pand ouder dan 50 jaar binnen het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Historisch stadsbeeld.

Met deze subsidie wil de gemeente Leiden de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. U kunt subsidie aanvragen voor:

Voorwaarden

De belangrijkste zijn:

 • U bent eigenaar of huurder van een historisch pand in het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg. Bent u huurder? Dan hebt u toestemming van de eigenaar nodig.
 • U controleert via de vergunningencheck van het omgevingsloket of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig hebt. Hebt u een vergunning nodig? Dan moet u die aanvragen via hetzelfde omgevingsloket. Dit kan ook nog nadat u de subsidie aanvraagt.
 • Wilt u historische kleuren op gevels aanbrengen? Neem voordat u kleurenonderzoek laat doen contact op met Erfgoed Leiden e.o. om de aanpak en voorwaarden te bespreken.
 • U begint niet met de uitvoering van het project voordat u van de gemeente een brief krijgt waarin staat dat u de subsidie krijgt.
 • U krijgt voor uw project geen andere subsidie.

U vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling Historisch stadsbeeld 2021.

Aanvragen

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen met eHerkenning als eigenaar of met DigiD als huurder van een historisch pand. Dit kan totdat het jaarlijkse budget van de gemeente Leiden op is. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Lever als dat nodig is bij alle onderstaande subsidies ook een ingevuld aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning aan.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Restauratie of reconstructie van monumentale onderdelen

Lever de volgende documenten aan:

 • schouwrapport/opname van de huidige situatie
 • foto’s en beschrijving waaruit blijkt hoe de situatie is of was
 • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie waaruit de werkzaamheden te herleiden zijn
 • bestek of werkomschrijving waarin duidelijk staat welke materialen, technieken en afwerkingen u toepast
 • (aannemers)begroting met alle onderdelen en bedragen inclusief en exclusief btw apart vermeld

Historische kleuren op gevels

Lever de volgende documenten aan:

 • historisch kleurenonderzoek en advies dat voldoet aan de eisen van Erfgoed Leiden
 • digitale foto’s van de bestaande situatie
 • korte werkomschrijving waarin duidelijk staat hoe de te schilderen onderdelen worden geschuurd en voorbehandeld en welke verfsoorten worden gebruikt
 • begroting met alle onderdelen en bedragen inclusief en exclusief btw apart vermeld
 • facturen en/of offertes voor kleuronderzoek en schilderwerk

Historische winkelpuien

Lever de volgende documenten aan:

 • bouwhistorisch onderzoek naar de winkelpui (Erfgoed Leiden kan voor u een gratis verkennend onderzoek doen)
 • digitale foto’s van bestaande situatie
 • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie waaruit de werkzaamheden te herleiden zijn
 • bestek of werkomschrijving waarin duidelijk staat welke materialen, technieken en afwerkingen u toepast
 • (aannemers)begroting met alle onderdelen en bedragen inclusief en exclusief btw apart vermeld

Gevelreclame

Lever de volgende documenten aan:

 • digitale foto’s van de bestaande situatie
 • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie waaruit de werkzaamheden te herleiden zijn
 • bestek of werkomschrijving waarin duidelijk staat welke materialen, technieken en afwerkingen u toepast
 • (aannemers)begroting met alle onderdelen en bedragen inclusief en exclusief btw apart vermeld
 • offerte(s) van de uitvoerder(s) met daarop de kosten inclusief en exclusief btw apart vermeld

Subsidiebedragen

U kunt maximaal deze bedragen aan subsidie krijgen:

Monumentale of cultuurhistorische objecten in de openbare ruimte

50% van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project (de subsidiabele kosten) tot een maximaal bedrag van € 5.000 (voor een restauratie) of € 4.000 (voor een reconstructie).

Historische kleuren op gevels

50% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 4.000.

Historische winkelpuien

50% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 16.000.

Gevelreclame

50% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 1.500.

Hoelang duurt het?

U ontvangt van de gemeente binnen maximaal 13 weken, maar meestal eerder, een brief waarin staat of u subsidie krijgt. U krijgt de subsidie pas uitbetaald na afloop en verantwoording van de werkzaamheden

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel met de gemeente via telefoonnummer 14 071.