Subsidie Energiecompensatie Leidse culturele organisaties en makers 2023 en 2024

Bent u een Leidse culturele organisatie of maker en hebt u te maken gehad met extra energiekosten als gevolg van de gestegen energieprijzen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor deze tijdelijke subsidieregeling.

Voorwaarden

  • U bent een Leidse culturele organisatie of maker.
  • U hebt een eigen energiecontract of een all-in huurcontract inclusief energiekosten.
  • U kunt uw extra energiekosten die zijn gemaakt in het compensatiejaar door de gestegen energieprijzen niet opvangen uit eigen middelen.

Bekijk de hele regeling onder Wetten en regels.

Aanvragen

Voor compensatiejaar 2023 kunt u uiterlijk op 1 september 2024 een aanvraag indienen. Voor compensatiejaar 2022 kunt u geen aanvraag meer indienen.

Let op! 

Voor de aanvraag subsidie energiecompensatie Leidse culturele organisaties en makers moet u in het formulier een startdatum en einddatum van de activiteit vermelden. Ondanks dat deze subsidie geen activiteit is kunnen wij dit helaas niet aanpassen in ons systeem. Vul daarom de startdatum in van de dag dat u subsidie aanvraagt en als einddatum het einde van het kalenderjaar. 

U moet de volgende documenten meesturen:

  1. Een kopie van de jaarrekening 2019 en een kopie van de jaarrekening van het compensatiejaar, inclusief specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten (niet verplicht voor eenmanszaken of VOF’s).
  2. Een specificatie van de afgesloten contracten en jaarnota(’s) voor energiekosten:
    afgesloten contract en jaarnota 2019 én afgesloten contract en jaarnota van het compensatiejaar. Lopen uw energiekosten via de verhuurder? Voeg dan een specificatie van de verhuurder toe waaruit blijkt dat de (hogere) energiekosten direct worden doorbelast in de huurverhoging.
  3. Een overzicht van alle andere tegemoetkomingen, subsidies of regelingen waar u een beroep op hebt gedaan. Zoals landelijke energiekostencompensatie en de uitkomst of de status daarvan.

Hebt u nog niet alle documenten die u moet meesturen? Dan kunt u ook al een aanvraag doen. Houd er wel rekening mee dat u later dan verantwoording af moet leggen. 

Aanvragen met eHerkenning of DigiD

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als ZZP’er in Leiden.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Subsidiebedrag

U kunt een subsidiebedrag aanvragen van maximaal de hoogte van de extra energiekosten die zijn gemaakt in het compensatiejaar 2023.

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken na verloop van de aanvraagtermijn van 1 juni 2024 krijgt u een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet krijgt.

Verantwoording afleggen

Voor deze subsidie hoeft u alleen verantwoording af te leggen als u bij uw aanvraag niet alle documenten hebt meegestuurd. 

Verantwoording afleggen kan tot en met 31 december 2024 (voor het compensatiejaar 2023).

De aanvraag tot subsidievaststelling bevat de definitieve jaarnota van de energieleverancier en de definitieve jaarrekening van de organisatie of maker.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.