Subsidie Cultuur lokaal en inclusief

Organiseert u een activiteit die bijdraagt aan het toegankelijker en inclusiever maken van kunst en cultuur voor de Leidenaar? Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie ‘Voor heel Leiden: cultuur lokaal en inclusief’.

Voorwaarden

 • De activiteit geeft inwoners de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur, ook in de wijken.
 • De activiteit draagt bij aan het toegankelijker en inclusiever maken van kunst en cultuur voor alle bewoners in Leiden.
 • De activiteit vindt in Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaats.

Weigeringsgrond

 • De activiteit is een traditionele jubileumactiviteit;
 • De activiteit wordt alleen gefinancierd vanuit deze subsidieregeling;
 • De activiteit is al drie op één volgende jaren voor deze subsidie in aanmerking gekomen. Met deze subsidie bedoelen we: ‘Titel II Voor heel Leiden: cultuur lokaal en inclusief’.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

 • Vindt uw activiteit tussen 1 januari en 31 augustus plaats? Vraag dan voor 1 november in het jaar daarvoor subsidie aan.
 • Vindt uw activiteit tussen 1 juli en 31 december plaats? Vraag dan voor 1 mei subsidie aan.

Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • een project- of evenementenplan dat zoveel mogelijk aansluit bij de voorwaarden en de punten onder ‘Beoordeling aanvraag’
 • een sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van het project. U mag de begroting sluitend maken met het aangevraagde subsidiebedrag.
 • een dekkingsplan waarin u in een overzicht aangeeft bij:
  • welke andere instellingen u subsidie voor dit project aanvroeg
  • hoeveel subsidie u daar aanvroeg
  • wat de stand van zaken van die aanvragen is

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig (let op, dit is een hoger niveau dan voorheen, in verband met een wetswijziging).

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende punten:

De activiteit:

 • geeft de inwoners van Leiden de kans om actief of passief deel te nemen aan cultuur.
 • bereikt inwoners die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunst- en cultuuraanbod.
 • draagt bij aan integratie van verschillende groepen inwoners in Leiden.
 • verbindt cultuur en zorg.
 • draagt bij aan het welzijn van mensen.
 • stimuleert actieve of passieve cultuurparticipatie van jongeren (vanaf 12 jaar).
 • draagt bij aan (de ontwikkeling van) kunst en cultuur in de wijk.
 • is toegankelijk voor een breed publiek.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 11.000 subsidie krijgen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na 1 november of 1 mei een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.