Subsidie Amateurkunst

Met de subsidie voor amateurkunst ondersteunt de gemeente de Leidse amateurkunstinstellingen. Deze subsidie bestaat uit 2 delen: een instandhoudingssubsidie en een uitvoeringssubsidie.

De instandhoudingssubsidie heeft als doel om de amateurkunstinstellingen financieel te ondersteunen. De uitvoeringssubsidie heeft als doel om de activiteiten van de amateurkunstenaars te stimuleren.

De maximale bedragen die uw instelling aan amateurkunstsubsidies kan krijgen, kunt u teruglezen in de Deelverordening Amateurkunstsubsidies 2020.

Voorwaarden

Wilt u met uw instelling in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet de gemeente uw instelling eerst toelaten tot de Deelverordening Amateurkunstsubsidies 2020. Bij de aanvragen voor toelating laat de gemeente zich adviseren door de Werkgroep Amateurkunst Leiden (WAK).

Om te worden toegelaten moet uw instelling voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • inschrijving bij Kamer van Koophandel (KvK)
  • minimaal 3 jaar actief
  • minimumaantal deelnemers zoals staat in Deelverordening Amateurkunstsubsidies (artikel 2.3c)
  • oefenruimte in Leiden
  • minimaal 1 keer per jaar een optreden in het openbaar
  • geen kerkkoor, studentenorganisatie of andere instelling die al geld krijgt van de gemeente, de Universiteit Leiden of het bedrijfsleven

Aanvragen

Deze subsidie kunt u alleen aanvragen als uw instelling is toegelaten tot de Deelverordening Amateurkunstsubsidies.  

Vraag de volledige Amateurkunstsubsidie voor 1 januari aan.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken na 1 januari een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.