Subsidie Huisvesting bijzondere doelgroepen

Wilt u nieuwe woonruimte maken voor cliënten van zorginstellingen voor beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang (daklozenopvang)? Of maakt u nieuwe woonruimte waarnaar deze groepen kunnen uitstromen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen.

Voorwaarden

  • de nieuwe woonruimte is in Leiden
  • de nieuwe woonruimte wordt gemaakt door een organisatie zonder winstoogmerk
  • er zijn aantoonbare structurele wachtlijsten voor de betreffende doelgroep
  • de woningen zijn bedoeld voor cliënten met een binding in de Leidse regio
  • de woningen moeten minimaal 10 jaar uitsluitend gebruikt worden voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen