Subsidie Circulair verwaarden

De subsidie Circulair verwaarden is bedoeld voor creatieve, innovatieve initiatieven waarbij nieuwe producten uit afvalstromen worden gemaakt of afval voorkómen wordt bij het maken van een nieuw product. Denk bijvoorbeeld aan het slimmer en zuiniger omgaan met materialen en grondstoffen op allerlei gebieden (in de bouw, bij voedselproductie, energie opwekken, enzovoort). Met andere woorden initiatieven die leiden tot veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.

Voor deze subsidie komen inwoners, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ondernemersverenigingen in Leiden in aanmerking.

Voorwaarden

  • Het verwaarden van materiaal- of grondstofstromen vormt de hoofdzaak van het initiatief.
  • Het initiatief komt ten goede aan Leiden, de Leidse economie.
  • De aanvrager woont in Leiden en/of is aantoonbaar ondernemend in Leiden.