Overige subsidies

De gemeente Leiden heeft een Algemene Subsidie Verordening (ASV) waarin staat welke activiteiten subsidie kunnen krijgen en aan welke algemene spelregels de activiteiten moeten voldoen. Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende spelregels.

Een subsidieregeling is een door het college vastgesteld besluit voor een bepaalde groep subsidies en bedoeld om een bepaalde activiteit aan te moedigen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw activiteiten zijn gericht op de gemeente of op de burgers van Leiden.
  • U hebt onvoldoende geld of krijgt onvoldoende geld van anderen om uw activiteiten uit te kunnen voeren.
  • U stemt uw activiteiten af met de activiteiten van instellingen in het veld of u bent van plan samen te werken met instellingen in het veld.

U kunt alle voorwaarden teruglezen in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden.