Foto van Leidse Schouwburg vanaf het podium richting zaal.

Nieuw subsidiestelsel voor cultuur

De gemeente onderzoekt samen met de cultuursector hoe het subsidiestelsel rondom cultuur duidelijker, transparanter en toegankelijker kan worden gemaakt. Op deze pagina staat actuele informatie over het verloop van het traject.

Cultuur: toegankelijk voor iedereen

Een nieuwe subsidiestelsel draagt bij aan een gevarieerd en inclusief aanbod van culturele activiteiten in de stad. Voor alle denkbare doelgroepen. De activiteiten brengen mensen samen, laten ze genieten, leren en ontspannen. Cultuur is voor iedereen toegankelijk en draagt bij aan diversiteit en nieuwe ontmoetingen.

Wanneer start het nieuwe subsidiestelsel voor cultuur?

Een extern bureau heeft het huidige stelsel in Leiden onderzocht en heeft scenario’s gemaakt voor een toekomstig subsidiestelsel. Er is veel kennis bij de makers en culturele organisaties aanwezig, daarom is dit samen met de cultuursector in Leiden gedaan. Op basis van het onderzoek en advies, worden de nieuwe subsidieregelingen opgesteld. Deze liggen eind 2024 ter inspraak. In 2025 kunnen culturele organisaties en makers dan een aanvraag indienen voor de nieuwe regelingen. In 2026 start de nieuwe manier van subsidiëren.

Planning

  • 19 juni – presentatie uitkomsten onderzoek subsidiestelsel
  • September 2024 – presentatie nieuwe uitgangspunten subsidiestelsel cultuur
  • 4e kwartaal 2024 – subsidieregeling(en) cultuur ter inzage
  • 1e kwartaal 2025 – college stelt Subsidieregeling(en) cultuur vast
  • 1e helft 2025 – subsidieaanvragen door cultuurmakers en -organisaties
  • 2e helft 2025 – toekenning subsidies
  • Januari 2026 – start nieuwe subsidieperiode

Meer informatie

Hebt u vragen of wil u meer weten? Stuur een contactformulier met het onderwerp ‘nieuw subsidiestelsel cultuur’ met uw vragen en of opmerkingen.

Nieuwsgierig naar de bestaande subsidieregelingen? Bekijk het overzicht van (cultuur)subsidies.