Kunst in de openbare ruimte

In de cultuurnota staat dat er meer ruimte moet komen voor (tijdelijke) beeldende kunst in de openbare ruimte. Daarvoor worden verschillende plekken aangewezen; in de binnenstad en op knooppuntlocaties in de wijken.

‘Hier kan kunst kaart’

In samenwerking met Stichting Singelpark is het Singelpark als eerste proeflocatie aangewezen voor wisselkunst in Leiden. Er komen zes plekken voor kunst. Stichting Singelpark heeft hiervoor een curator aangesteld, Sandra Spijkerman.

Op basis van de opgedane ervaring met de eerste 6 kunstwerken op de locatie, wordt later besloten hoe het project ‘Hier Kan Kunst Kaart’ verder wordt ingevuld.

Voor de vervolgaanpak hierna is een aantal van de volgende locaties in beeld:

 • Rembrandtpark-Arsenaalplein  
 • Pieterskerkhof
 • Stadhuisplein
 • Haarlemmerstraat-Lange Mare
 • Caeciliastraat-Lange Lijsbethsteeg  
 • Plesmanlaan-Haagsche Schouwweg
 • Lammenschansplein
 • Plesmanlaan-Stationsplein
 • Willem de Zwijgerlaan-Schipholweg-Oegstgeesterweg
 • Churchilllaan-Haagweg
 • Churchilllaan-Vijfmeilaan
 • Churchilllaan-Voorschoterweg

Wilt u een kunstwerk in de openbare ruimte plaatsen? Volg dan de volgende stappen: STAP 1: Vraag toestemming aan de eigenaar van de grond of het gebouw. Is de gemeente eigenaar? Vraag dan toestemming via het contactformulier, gebruik het onderwerp ‘kunst in de openbare ruimte’. Vermeld bij uw aanvraag:

 • hoeveel budget u heeft voor onderhoud en het op termijn weer verwijderen van het kunstwerk.

STAP 2: Vraag een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Uw aanvraag wordt onder meer beoordeeld op basis van het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Stuur met uw aanvraag het volgende mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een tekening, schetsontwerp of foto’s van het te plaatsen kunstwerk, inclusief afmetingen en de lokatie waar het kunstwerk moet komen
 • een kleuren- en materialenstaat
 • of het gaat om een tijdelijk of permanent kunstwerk
 • datum van plaasing van het kunstwerk
 • of bij het plaatsen van het kunstwerk wegen of toegangspaden moeten worden afgezet.
 • indien van toepassing een overzicht van constructieve gegevens
 • geef aan of u contact en/of afstemming met de buurt heeft over het kunstwerk

De vergunningstermijn is 8 weken vanaf het indienen van een (volledige) aanvraag. Als er nog iets wijzigt aan het kunstwerk, vraag hier dan toestemming voor. Neem voor vragen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071, keuze 4.