Buitenlands rijbewijs omwisselen

U kunt meestal uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. De mogelijkheden verschillen per land.

Bekijk daarvoor het overzicht met regio’s en landen onderaan deze pagina.

Afspraak maken en naar de balie

Voor het omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs moet u in Leiden ingeschreven staan.

Meenemen naar de afspraak

 • het rijbewijs dat u laat overschrijven.
 • een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • een goed lijkende pasfoto die voldoet aan de speciale eisen
 • een geldige verblijfsvergunning, Deze is niet nodig als u onderdaan bent van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • als u expat bent en onder de 30%-regeling valt: een kopie van de brief van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.
 • een vertaling van uw rijbewijs, alleen als uw rijbewijs alleen is opgesteld in karakters die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld Japans of Grieks). De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigd tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat. Is het rijbewijs in het buitenland vertaald, dan moet u de vertaling laten legaliseren. Voor een Russisch rijbewijs op creditcardformaat is geen vertaling nodig.
 • een Gezondheidsverklaring. Voor een rijbewijs uit een EU- of EER-land is dit niet altijd nodig. Voor rijbewijzen uit andere landen is dit altijd verplicht. U kunt de verklaring online kopen via mijnCBR.nl

Kosten

Het omruilen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs kost € 51,50.

Tijdelijk rijden zonder rijbewijs?

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs terugkrijgen?

U moet uw buitenlandse rijbewijs inleveren als u het wilt omwisselen. U kunt het niet terugkrijgen. De gemeente stuurt het rijbewijs terug naar het land waar het is uitgegeven.

Afhalen

Als alles akkoord is, krijgt u binnen tien werkdagen een afhaalbericht van de RDW. In vakantieperiodes of door onvoorziene omstandigheden kan het langer duren. U moet uw rijbewijs persoonlijk ophalen bij de balie van het Stadskantoor. Daarvoor hebt u drie maanden de tijd. Daarna is het rijbewijs officieel ongeldig en wordt het vernietigd.

Verschillende landen en overige informatie

Een rijbewijs uit een land dat is aangesloten bij de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) kunt u omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.​ Meer informatie op de website Rijbewijs.nl.

Voorwaarden

 • U moet in Nederland wonen en bij de gemeente Leiden ingeschreven staan.
 • Uw buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn. In sommige gevallen kunt u ook een verlopen rijbewijs omwisselen.

Voorwaarden

 • Het rijbewijs moet nog geldig zijn op het moment dat u de aanvraag doet voor het omwisselen.
 • In het jaar dat het rijbewijs is afgegeven moet u ten minste 185 dagen in Aruba of de Nederlandse Antillen hebben gewoond.

Gezondheidsverklaring nodig

Voor het omwisselen van een rijbewijs uit de volgende landen moet u bij het CBR een Gezondheidsverklaring kopen en invullen:

 • Aruba
 • Curaçao
 • Sint Maarten
 • Bonaire
 • Sint Eustatius
 • of Saba

Hebt u een rijbewijs uit een van de landen hieronder? Dan kunt u dat rijbewijs alleen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs met de categorie(ën) die erachter staan.

 • Andorra – categorie B (personenauto)
 • Canada, provincie Alberta en Quebec – categorie B (classe 5, véhicule de promenade)
 • Chinees Taipei (Taiwan) -categorie B (personenauto)
 • Groot-Brittanië – alle categoriën
 • Israël – categorie B (personenauto)
 • Japan – categorie A en B (IB, non-professional-carrying drivers private car and motorcycle)
 • Jersey (Staten van) – alle categoriën
 • Man (eiland) – alle categoriën
 • Monaco – alle categoriën
 • Noord-Ierland – alle categoriën
 • Singapore – Categorie A (class 2, motorfiets met meer dan 400 cc), Categorie B (class 3, personenauto)
 • Zuid-Korea – categorie B (1st class en 2nd class ordinary)

Voorwaarden

 • u moet in Nederland wonen en hier ingeschreven staan.
 • uw buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn.
 • in het jaar waarin het rijbewijs is afgeven moet u minimaal 185 dagen in het land van afgifte hebben gewoond.
 • voor het omwisselen van een rijbewijs uit bovenstaande tabel is altijd een Gezondheidsverklaring nodig.

Rijbewijzen uit overige landen

Staat uw land niet genoemd op deze pagina, dan kunt u uw rijbewijs niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U moet dan in Nederland rijexamen doen.

Als u NAVO-militair bent of als u onder de belastingmaatregel van 30% valt (expats), kunt u uw rijbewijs altijd omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ook als u een rijbewijs hebt van een land dat hier niet genoemd wordt. Dat geldt ook voor uw partner en gezinsleden. U hoeft niet aan te tonen wat uw relatie is tot hen. Wel moeten zij op hetzelfde adres ingeschreven staan als u.

Buitenlands rijbewijs verlopen

 • Een rijbewijs uit een EU- of EER-land kunt u omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Als het verlopen rijbewijs in Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is afgegeven, of in een ander uitgezonderd land, kunt u het volgende doen:

 • U vernieuwt het rijbewijs in het land waar het is afgegeven. Daarna kunt u het in Nederland omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs vermist

Een vermist buitenlands rijbewijs kunt u niet zomaar omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Wat u moet doen, hangt af van het land dat het rijbewijs heeft verstrekt.

 • Een rijbewijs uit een EU- of EER-land of uit Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba kunt u ook omwisselen als het vermist is, maar u hebt dan wel een verklaring nodig van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. In de verklaring moet staan dat het geen bezwaar is om aan u een Nederlands rijbewijs te verstrekken. De verklaring moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is de verklaring in een andere taal, dan is een vertaling nodig door een beëdigd tolk/vertaler. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland, dan moet u de vertaling laten legaliseren.

Een rijbewijs van een ander land kunt u niet omwisselen als het verlopen of vermist is. U hebt dan twee mogelijkheden:

 • U vernieuwt het rijbewijs in het land waar het is afgegeven. Daarna kunt u het in Nederland omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.
 • U doet rijexamen in Nederland (theorie en praktijk).

Bij een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein kunt u kiezen tussen vervangen of vernieuwen.

Vervangen betekent:

 • u krijgt een Nederlands rijbewijs op basis van uw buitenlandse rijbewijs. Het Nederlandse rijbewijs is geldig zolang het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hieraan zit wel een maximum. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Dit geldt ook als het buitenlandse rijbewijs is afgegeven voor een langere periode dan 10 jaar. Bij ‘vervangen’ is geen Gezondheidsverklaring nodig en geen medische keuring. Voorbeeld: u hebt een Spaans rijbewijs met categorie B dat nog drie jaar geldig is. U kiest voor omwisselen via vervanging. U krijgt dan een Nederlands rijbewijs met categorie B dat nog drie jaar geldig is.

Vernieuwen betekent:

 • u krijgt een Nederlands rijbewijs met een nieuwe geldigheidsduur. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Om uw rijbewijs te vernieuwen hebt u een Gezondheidsverklaring nodig en moet u medisch gekeurd worden. Voorbeeld: u hebt een Italiaans rijbewijs met categorie B dat nog een jaar geldig is. U kiest voor omwisselen via vernieuwing. U krijgt dan een Nederlands rijbewijs met categorie B dat tien jaar geldig is.

U hebt altijd een Gezondheidsverklaring nodig:

 • als uw rijbewijs korter geldig is dan de gebruikelijke termijn van geldigheid in het land van afgifte.
 • als uw rijbewijs aantekeningen of codes bevat over uw lichamelijke gesteldheid, die niet binnen de EU zijn vastgesteld (code van 100 of hoger). Uitzondering hierop zijn de aantekeningen lenzen, bril of automaat. Hierbij is geen Gezondheidsverklaring nodig.