Registreren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland

Als er levensgebeurtenissen in het buitenland hebben plaatsgevonden, bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Een buitenlands document van een land buiten de Europese Unie is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer daarom via de website van de Rijksoverheid of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben.

Hoelang duurt het?

Legalisatie of verificatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren of verifiëren.

Afspraak maken

Nadat u de documenten heeft laten legaliseren kunt u een afspraak maken bij de gemeente om ze te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Meer informatie

Legalisatie betekent dat vastgesteld wordt dat het document is afgegeven door een bevoegde persoon of instantie. En dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. In de praktijk is soms een hele reeks van handtekeningen van instanties nodig die weten wie waarvoor bevoegd is. Dit heet de ‘legalisatieketen’. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over het legaliseren van documenten. Met een apostillestempel wordt de procedure om een document te legaliseren korter. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Legalisatie bewijst niet dat de inhoud van het document ook juist is. Soms is extra onderzoek nodig om de inhoud van het document te controleren. Dit heet ‘verificatie’. Is een document alleen door een QR-code geverifieerd? Dan kunnen we dit niet controleren. We kunnen het document dan niet inschrijven.