Tweede paspoort

U kunt een tweede paspoort aanvragen wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Of als u reist naar landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. U moet bij de aanvraag voor een tweede paspoort altijd bewijsstukken kunnen laten zien. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de basisregistratie personen.
 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U moet kunnen aantonen dat u een land gaat bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt, waardoor er een grote kans is dat u problemen krijgt bij toelating tot dat land.

  óf
 • U moet kunnen aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

Aanvragen en ophalen

Maak online een afspraak om een tweede paspoort aan te vragen.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen
 • Een recente pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Bekijk deze op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
 • een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
 • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
 • als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • andere vergelijkbare documenten

Ligt uw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat op het moment dat u uw tweede paspoort komt vernieuwen, dan moet u hiervan een schriftelijke verklaring of bewijs van de ambassade of het consulaat meenemen.

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Bel dan 14 071 om een afspraak te maken.

Ophalen

Maak nadat u een aanvraag voor een paspoort hebt gedaan een ophaalafspraak. Die kunt u maken via de link in de bevestigingsmail van uw aanvraag.

Er zitten minimaal 7 werkdagen tussen de aanvraag en het moment dat u het paspoort kunt ophalen. U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Een tweede paspoort kost € 83,85.

Nadat u een aanvraag voor een nieuw paspoort hebt gedaan, hebt u hiervan een bevestigingsmail gekregen. In die mail staat een link om een ophaalafspraak te maken. Hebt u dit niet gedaan? Doe dit dan alsnog! U kunt alleen op afspraak uw paspoort ophalen. LET OP: uw kunt uw paspoort niet eerder dan 5 werkdagen na de aanvraag aan de balie ophalen.
 

Meenemen naar de afspraak

 • afhaalbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs
 • alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen).

Bij verlies of diefstal van uw identiteitsbewijs kunt u een nieuwe aanvragen bij de gemeente. U moet daarvoor online een vermissingsverklaring invullen. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. Bij een vermissing kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet gegarandeerd worden. Online vermissingsverklaring

Fraude met een kopie van een identiteitsbewijs

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude waarbij gebruik gemaakt wordt van een kopie van uw identiteitsbewijs? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente over de te nemen stappen. Bel 14071. Op de site van de Rijksoverheid staan tips om fraude met een kopie van identiteitsbewijzen te voorkomen.

Hebt u het tweede paspoort snel nodig? Bel dan met 14 071 om een spoedafspraak te maken. U kunt dan zo snel als mogelijk bij de balie terecht om uw aanvraag te doen. Als u de aanvraag voor 15.00 uur doet, kunt u het paspoort op de volgende werkdag na 13.00 uur ophalen. U betaalt € 57,05 extra.