Paspoort

Voor een paspoort moet u zelf naar de balie van het Stadskantoor komen. Maak daarvoor een afspraak.

Wilt u een paspoort voor onder de 18 jaar aanvragen? Ga naar: Paspoort voor een minderjarige

Aanvragen en ophalen

Kom naar de balie van het stadskantoor om een nieuw paspoort aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

Neem het volgende mee als u uw paspoort komt aanvragen:

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen).
 • Pasfoto die voldoet aan strenge eisen en niet ouder is dan 6 maanden.

Tip: Zorg voor schone vingers, er worden vingerscans afgenomen.

Paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen

U kunt ook een afspraak maken om tegelijkertijd een paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart (ID-kaart) aan te vragen. U moet dan wel 2 pasfoto’s die voldoen aan de strenge eisen meenemen naar de afspraak. 

Ophalen

Maak nadat u een aanvraag voor een paspoort hebt gedaan een ophaalafspraak. Die kunt u maken via de link in de bevestigingsmail van uw aanvraag.

Er zitten minimaal 5 werkdagen tussen de aanvraag en het moment dat u het paspoort kunt ophalen. U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 • afhaalbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs
 • alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen)

Kosten

 • Paspoort: € 83,85
 • Zakenpaspoort (66 in plaats van 34 pagina’s): € 83,85

Nadat u een aanvraag voor een nieuw paspoort hebt gedaan, hebt u hiervan een bevestigingsmail gekregen. In die mail staat een link om een ophaalafspraak te maken. Hebt u dit niet gedaan? Doe dit dan alsnog! U kunt alleen op afspraak uw paspoort ophalen. LET OP: uw kunt uw paspoort niet eerder dan 5 werkdagen na de aanvraag aan de balie ophalen.
 

Meenemen naar de afspraak

 • afhaalbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs
 • alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen).

Hebt u snel een paspoort nodig? Bel dan met 14 071 om een spoedafspraak te maken. U kunt dan zo snel als mogelijk bij de balie terecht om uw aanvraag te doen. Als u de aanvraag voor 15.00 uur doet, kunt u het paspoort op de volgende werkdag na 13.00 uur ophalen. U betaalt € 57,05 extra. Hebt u uw oude paspoort of identiteitskaart niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Vertrekt u vandaag al? Ga dan naar de marechaussee voor een nooddocument.

Als u naar het buitenland gaat met uw kind, hebt u soms toestemming nodig van de andere ouder. Ook als u de opa of oma bent of als u op vakantie gaat met kinderen die niet van u zelf zijn, kunt u een toestemmingsverklaring nodig hebben. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.

Informeer eerst bij de ambassade of consulaat

De regels voor reizen met kinderen kunnen per land en zelfs per vliegveld verschillen. Ook in Nederland. Informeer daarom vóór vertrek bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Op rijksoverheid.nl vindt u de adressen van ambassades en consulaten. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Wat u nodig hebt

Het kind moet in ieder geval een eigen paspoort of ID-kaart hebben. Verder verschillen de vereisten per land. Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat. Of doe de check op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Voorbeelden van wat u nodig kunt hebben:

 • een toe­stem­mings­ver­kla­ring van de ou­ders, in de juis­te taal en even­tu­eel met een ge­le­ga­li­seer­de hand­te­ke­ning. Voor de ze­ker­heid kunt u de ver­kla­ring ook mee­ne­men als het niet ver­eist is. Het for­mu­lier zorgt ook voor een snel­le­re grens­con­tro­le.
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de ou­ders of ge­zag­hou­ders.
 • een be­wijs wie ge­zag heeft over het kind.
 • een in­ter­na­ti­o­na­le ver­sie van de ge­boor­te­ak­te van het kind. Of een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel uit de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). Op het uit­trek­sel moet staan wie de ou­ders van het kind zijn.

Standaardformulier in het Nederlands en Engels

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een formulier dat u hier voor kunt gebruiken. Het is alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels. U kunt dit formulier wel gebruiken om te (laten) vertalen.

Bij verlies of diefstal van uw Nederlandse paspoort kunt u een nieuwe aanvragen bij de gemeente. U moet daarvoor online een vermissingsverklaring invullen. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. Bij een vermissing kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet gegarandeerd worden. Online vermissingsverklaring

Fraude met een kopie van een identiteitsbewijs

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude waarbij gebruik gemaakt wordt van een kopie van uw identiteitsbewijs? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente over de te nemen stappen. Bel 14071. Op de site van de Rijksoverheid staan tips om fraude met een kopie van identiteitsbewijzen te voorkomen.

 • Er zit een chip in het paspoort waarop uw vingerafdrukken worden opgeslagen. Daarvoor worden uw vingerafdrukken afgenomen als u het paspoort aanvraagt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te laten nemen.
 • Informatie over paspoort en id-kaart op Overheid.nl