Identiteitskaart

Maak online een afspraak om een ID-kaart aan te vragen. Een ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig, voor kinderen tot 18 jaar is dat 5 jaar.

Wilt u een ID-kaart voor onder de 12 jaaraanvragen? Ga dan naar de pagina Identiteitskaart voor onder de 12 jaar

Aanvragen en ophalen

U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen).
 • Pasfoto die voldoet aan strenge eisenExterne link en niet ouder is dan 6 maanden.

Nederlandse identiteitskaart en een paspoort aanvragen

U kunt ook een afspraak maken om tegelijkertijd een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) aan te vragen. U moet dan wel 2 pasfoto’s die voldoen aan de strenge eisen meenemen naar de afspraak. 

Kosten

€ 75,80 (10 jaar geldig) ID-kaart vanaf 18 jaar.

Na uw aanvraag aan de balie, krijgt u een bevestigingsmail. In die mail staat een link om een ophaalafspraak te maken. Hebt u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog! U kunt alleen op afspraak uw paspoort ophalen. LET OP: uw kunt uw paspoort niet eerder dan 5 werkdagen na de aanvraag aan de balie ophalen.
 

 

Meenemen 

 • afhaalbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs
 • alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen)
 

Vanaf 12 jarige leeftijd kan een kind zonder toestemming van de ouders een ID-kaart aanvragen. Daarvoor gelden de voorwaarden zoals aangegeven op deze pagina onder de tab ‘ID-kaart(en) aanvragen’. Op de website van de rijksoverheid leest u meer over de regels rond de ID-kaart en het paspoort.

Identiteitskaart snel nodig? Bel dan met 14 071 om een spoedafspraak te maken. U kunt dan zo snel als mogelijk bij de balie terecht om uw aanvraag te doen. Als u de aanvraag voor 15.00 uur doet, kunt u de ID-kaart op de volgende werkdag na 13.00 uur ophalen. U betaalt € 57,05 extra. Hebt u uw oude identiteitskaart niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Vertrekt u vandaag al? Ga dan naar de marechaussee voor een nooddocument.

Bij verlies of diefstal van uw Nederlandse identiteitskaart kunt u een nieuwe aanvragen bij de gemeente. U moet daarvoor online een vermissingsverklaring invullen. Aangifte doen bij de politie is niet meer nodig. Bij een vermissing kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet gegarandeerd worden. Online vermissingsverklaring

Fraude met een kopie van een identiteitsbewijs

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude waarbij gebruik gemaakt wordt van een kopie van uw identiteitsbewijs? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente over de te nemen stappen. Bel 14071. Op de site van de Rijksoverheid staan tips om fraude met een kopie van identiteitsbewijzen te voorkomen.

Als u naar het buitenland gaat met uw kind, hebt u soms toestemming nodig van de andere ouder. Ook als u de opa of oma bent of als u op vakantie gaat met kinderen die niet van u zelf zijn, kunt u een toestemmingsverklaring nodig hebben. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.

Informeer eerst bij de ambassade of consulaat

De regels voor reizen met kinderen kunnen per land en zelfs per vliegveld verschillen. Ook in Nederland. Informeer daarom vóór vertrek bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Op rijksoverheid.nl vindt u de adressen van ambassades en consulaten. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Wat u nodig hebt

Het kind moet in ieder geval een eigen paspoort of ID-kaart hebben. Verder verschillen de vereisten per land. Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat. Of doe de check op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Voorbeelden van wat u nodig kunt hebben:

 • een toe­stem­mings­ver­kla­ring van de ou­ders, in de juis­te taal en even­tu­eel met een ge­le­ga­li­seer­de hand­te­ke­ning. Voor de ze­ker­heid kunt u de ver­kla­ring ook mee­ne­men als het niet ver­eist is. Het for­mu­lier zorgt ook voor een snel­le­re grens­con­tro­le.
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de ou­ders of ge­zag­hou­ders.
 • een be­wijs wie ge­zag heeft over het kind.
 • een in­ter­na­ti­o­na­le ver­sie van de ge­boor­te­ak­te van het kind. Of een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel uit de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). Op het uit­trek­sel moet staan wie de ou­ders van het kind zijn.

Het is onder strikte voorwaarden mogelijk om een huisbezoek aan te vragen als de aanvrager van de ID-kaart niet in staat is om zelf naar de balie te komen, bijvoorbeeld als de persoon aan bed gekluisterd is door ziekte.

Voorwaarden

 • Iemand anders maakt een afspraak om naar de balie te komen voor het aanvragen van de identiteitskaart.
 • Die persoon neemt van de eigenlijke aanvrager het volgende mee: oud paspoort, of identiteitskaart en een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • De kosten voor de identiteitskaart moeten meteen betaald worden.
 • Een ambtenaar komt daarna op huisbezoek om de persoon te identificeren.
 • Na identificatie van de persoon kan de identiteitskaart een week later opgehaald worden bij de balie.

Afspraak maken

Als u een identiteitskaart voor iemand anders aanvraagt, maak dan een afspraak via 14 071. De termijn van de aanvraag tot het afhalen van de identiteitskaart staat niet vast. Dit is afhankelijk de situatie en de mogelijkheid om een huisbezoek in te kunnen plannen.