Identiteitskaart voor onder de 12 jaar

Bij de aanvraag en het ophalen van de identiteitskaart voor een kind onder de 12 jaar moet het kind (of de kinderen) altijd aanwezig zijn.

Een identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar is 5 jaar geldig. 

Als beide personen met het ouderlijk gezag meegaan naar de afspraak, kan er meteen een afspraak gemaakt worden om naar de balie te komen.

Voorwaarden

 • Als de personen met het (ouderlijk) gezag meegaan naar de afspraak, moeten zij een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.  
 • Als 1 van de personen met gezag niet meegaat, moet die persoon een toestemmingsverklaring invullen.
 • Als het kind zelf de identiteitskaart aanvraagt en ophaalt, dan moeten alle personen met het (ouderlijk) gezag de toestemmingsverklaring invullen.

Toestemming geven en afspraak maken via DigiD

Met het toestemmingsformulier kan 1 of beide personen met het (ouderlijk) gezag toestemming aan het kind (of de kinderen) geven om een identiteitskaart aan te vragen. Allebei de personen met het (ouderlijk) gezag kunnen gezamelijk 1 formulier invullen. Het is ook mogelijk om apart van elkaar het formulier in te vullen. 

 • Ga naar het toestemmingsformulier in log in met DigiD en vul het formulier in. U maakt via het formulier ook meteen de afspraak om naar het Stadskantoor te komen. Het is ook mogelijk om een afspraak voor meerdere kinderen tegelijkertijd te maken en u kunt ook meteen een afspraak maken voor de aanvraag van een Identiteitskaart en een paspoort.

Kunt of wil u niet via DigiD de toestemmingsverklaring invullen? Lees dan de informatie onder ‘Toestemming geven met een uitgeprint en ondertekend formulier’.

Meenemen naar de afspraak

Neem het volgende mee als u de identiteitskaart komt aanvragen:

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen).
 • Pasfoto die voldoet aan strenge eisen en niet ouder is dan 6 maanden.

Kosten

De identiteitskaart kost voor kinderen onder de 18 jaar kost € 40,90

Ophaalafspraak maken

Maak nadat u een aanvraag voor een identiteitsbewijs hebt gedaan een ophaalafspraak. Die kunt u maken via de link in de bevestigingsmail van uw aanvraag. U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Er zitten minimaal 5 werkdagen tussen de aanvraag en het moment dat u het identiteitsbewijs kunt ophalen.

Print het toestemmingsformulier (pdf, 52 kb) uit en vul het in. Het ingevulde en ondertekende document moet mee naar de afspraak voor de aanvraag van het paspoort als 1 of beide personen met het (ouderlijk) gezag niet mee kunnen naar de afspraak. Ook moet het identiteitsbewijs (geen kopie) van de ondertekenaar(s) meegenomen worden naar de afspraak. Het formulier kan ook tijdens de afspraak aan de balie ingevuld en ondertekend worden door de gezaghebbende ouder(s)/verzorgende(n). U kunt een afspraak maken voor meerdere kinderen tegelijk.

Afspraak maken

Paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen

U kunt ook een afspraak maken om tegelijkertijd een paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart (ID-kaart) aan te vragen. 

Afspraak maken voor een paspoort en een ID-kaart

Meenemen naar de afspraak

 • Pasfoto die voldoet aan strenge eisen en niet ouder is dan 6 maanden.
 • De ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring en
 • identiteitsbewijs of identiteitsbewijzen van de ondertekenaars van de toestemmingsverklaring. 

Ophalen

Maak nadat u een aanvraag voor een identiteitsbewijs hebt gedaan een ophaalafspraak. Die kunt u maken via de link in de bevestigingsmail van uw aanvraag. U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Er zitten minimaal 5 werkdagen tussen de aanvraag en het moment dat u het identiteitsbewijs kunt ophalen.

Nadat u een aanvraag voor een nieuw identiteitskaart hebt gedaan, hebt u hiervan een bevestigingsmail gekregen. In die mail staat een link om een ophaalafspraak te maken. Hebt u dit niet gedaan? Doe dit dan alsnog! U kunt alleen op afspraak uw identiteitskaart ophalen.

LET OP: uw kunt uw identiteitskaart niet eerder dan 7 werkdagen na de aanvraag aan de balie ophalen.

Ophaalafspraak maken

Meenemen

 • afhaalbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs
 • alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn. (Documenten die eerder met gaten ongeldig zijn gemaakt hoeft u niet mee te nemen)

Als u naar het buitenland gaat met uw kind, hebt u soms toestemming nodig van de andere ouder. Ook als u de opa of oma bent of als u op vakantie gaat met kinderen die niet van u zelf zijn, kunt u een toestemmingsverklaring nodig hebben. 

Standaardformulier in het Nederlands en Engels

Op de website van de RijksoverheidExterne link vindt u een formulier dat u hier voor kunt gebruiken. Het is alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels. U kunt dit formulier wel gebruiken om te (laten) vertalen.

Wat u nodig hebt

Het kind moet in ieder geval een eigen paspoort of ID-kaart hebben. Verder verschillen de vereisten per land. Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat. Of doe de check op de website van het Centrum Internationale KinderontvoeringExterne link.

Voorbeelden van wat u nodig kunt hebben:

 • een toe­stem­mings­ver­kla­ring van de ou­ders, in de juis­te taal en even­tu­eel met een ge­le­ga­li­seer­de hand­te­ke­ning. Voor de ze­ker­heid kunt u de ver­kla­ring ook mee­ne­men als het niet ver­eist is. Het for­mu­lier zorgt ook voor een snel­le­re grens­con­tro­le.
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de ou­ders of ge­zag­hou­ders.
 • een be­wijs wie ge­zag heeft over het kind.
 • een in­ter­na­ti­o­na­le ver­sie van de ge­boor­te­ak­te van het kind. Of een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel uit de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). Op het uit­trek­sel moet staan wie de ou­ders van het kind zijn.

Meer informatie 

De regels voor reizen met kinderen kunnen per land en zelfs per vliegveld verschillen. Ook in Nederland. Informeer daarom vóór vertrek bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Op rijksoverheid.nl vindt u de adressen van ambassades en consulatenExterne link. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke MarechausseeExterne link.

Hebt u snel een identiteitskaart nodig? Bel dan met 14 071 om een spoedafspraak te maken. U kunt dan zo snel als mogelijk bij de balie terecht om uw aanvraag te doen. Als u de aanvraag voor 15.00 uur doet, kunt u de identiteitskaart op de volgende werkdag na 13.00 uur ophalen. U betaalt € 57,05 extra. Hebt u uw oude identiteitskaart niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Vertrekt u vandaag al? Ga dan naar de marechaussee voor een nooddocument.

Als één van de personen met het (ouderlijk) gezag geen toestemming wil of kan geven, kan de andere ouder vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank in Den Haag.

Bij verlies of diefstal van uw Nederlandse identiteitskaart kunt u een nieuwe aanvragen bij de gemeente. U moet daarvoor online een vermissingsverklaring invullen. Aangifte doen bij de politie is niet meer nodig. Bij een vermissing kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet gegarandeerd worden.

Online vermissingsverklaring

Fraude met een kopie van een identiteitsbewijs

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude waarbij gebruik gemaakt wordt van een kopie van uw identiteitsbewijs? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente over de te nemen stappen. Bel 14071.

Op de site van de Rijksoverheid staan tips om fraude met een kopie van identiteitsbewijzen te voorkomen.

 • Er zit een chip in het paspoort waarop uw vingerafdrukken worden opgeslagen. Daarvoor worden uw vingerafdrukken afgenomen als u het paspoort aanvraagt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te laten nemen.
 • Informatie over paspoort en id-kaart op Overheid.nl
 • Informatie over toestemming ouderlijk gezag op Overheid.nl