Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een document voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Met het paspoort kan buiten Nederland gereisd worden, maar niet naar het land van herkomst. Het vluchtelingenpaspoort is ook een identiteitsbewijs.

Voorwaarden

  • u hebt als vluchteling geen paspoort van uw eigen land
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • u bent ingeschreven in de Wet basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Leiden