Bewijs van garantstelling of onderdak (voor bezoek uit het buitenland)

Komt iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan moet u soms een formulier invullen. U bewijst hiermee dat uw bezoeker bij u logeert. U kunt er ook een financiële garantstelling mee regelen. Wanneer de bezoeker bijvoorbeeld schulden maakt, moet u die betalen.

Voorwaarden

U moet genoeg inkomen hebben om garant te kunnen staan. Kijk voor de inkomenseisen en de andere voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Ingevuld formulier van de IND: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Let op: zet uw handtekening nog niet. U moet ondertekenen in het bijzijn van een ambtenaar. Dit heet uw handtekening laten ‘legaliseren’.
  • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner meekomen om een handtekening te zetten (alleen bij garantstelling).
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Pinpas of contant geld. Met pin betalen heeft de voorkeur.

Wanneer is het nodig? 

  • U wilt iemand uit het buitenland uitnodigen. Deze persoon logeert bij u en heeft een visum nodig. Vul alle vragen over logies (3A) in.
  • U wilt financieel garant staan voor iemand uit het buitenland. Deze persoon heeft een visum nodig. Vul alle vragen over garantstelling (3B) in.

Het hangt van uw situatie af welke delen u invult. Dat kan het volledige formulier zijn, of alleen deel 3A of 3B.

Kosten 

Het legaliseren van een bewijs van garantstelling of onderdak kost € 15,70 per document.

Meer informatie

Op de website van de IND.