Tweede paspoort

U kunt een tweede paspoort aanvragen wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Of als u reist naar landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. U moet bij de aanvraag voor een tweede paspoort altijd bewijsstukken kunnen laten zien. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de basisregistratie personen.
  • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
  • U moet kunnen aantonen dat u een land gaat bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt, waardoor er een grote kans is dat u problemen krijgt bij toelating tot dat land.

    óf
  • U moet kunnen aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.