Gebruik achternaam veranderen

U kunt zelf bepalen welke achternaam overheidsorganisaties voor u gebruiken: uw eigen achternaam of die van uw partner, of beide namen.

Voorwaarden

Om de achternaam van uw partner te kunnen gebruiken, bent u getrouwd (geweest) of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan.

U kunt kiezen uit de volgende registraties van uw achternaam:

  • eerst de naam van uw partner en dan uw eigen naam
  • eerst uw eigen naam en dan de naam van uw partner
  • alleen de naam van uw partner
  • alleen uw eigen naam

Achternaam veranderen

Het gaat hier alleen om de 'aanschrijftitel' van uw achternaam; uw eigen achternaam blijft hetzelfde.

Wilt u uw eigen achternaam daadwerkelijk veranderen, bijvoorbeeld omdat u last heeft van uw achternaam? Lees daar meer over in deze folder Naamswijziging. Het aanvraagproces loopt via het ministerie van Justitie en Veiligheid (via een Koninklijk Besluit).