Openbare laadpalen

Hebt u een elektrische auto, maar is er nog geen laadpaal in de buurt van uw woning of bedrijf? U kunt een laadpaal voor een elektrische auto aanvragen. De gemeente werkt mee aan het plaatsen van nieuwe laadpalen langs de openbare weg. Wel gelden een aantal beleidsregels en belangrijke voorwaarden.

Voorwaarden

  • U woont of bent werkzaam in de gemeente Leiden en kunt dat aantonen.
  • U bent in het bezit van een volledig elektrisch voertuig (twee- of vierwielig) of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
  • Er staat nog geen laadpaal in een straal van 250 meter van uw woonadres in de binnenstad of 200 meter van uw woonadres buiten de singels.
  • U hebt geen mogelijkheid om op eigen terrein een laadpaal te plaatsen.

Aanvragen

De gemeente heeft op dit moment overeenkomsten gesloten met een aantal marktpartijen. Particulieren (inwoners en bedrijven) kunnen oplaadpalen bij een van deze partijen aanvragen. Dit kunt u doen via de website van StellaPowerPark&ChargeOPCHARGEOrange ChargingDen Hartog ChargingPowerGo b.v. of Citycharging.
Per locatie kunt u bij één aanbieder een oplaadpaal aanvragen. De aanbieder vraagt bij de gemeente een vergunning aan voor het plaatsen van een laadpaal.

Kosten

Het aanvragen van een laadpaal is gratis.
Als het parkeervak bij een laadpaal in een betaaldparkerengebied staat, betaalt u parkeergeld.

Hoelang duurt het?

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal 18 weken. Wanneer iemand bezwaar maakt, duurt het proces langer.

Veelgestelde vragen

Via www.oplaadpalen.nl vindt u een overzicht van alle laadpalen in Leiden. Wanneer nog geen laadpaal bij u in de buurt staat, kunt u een aanvraag indienen. Zie hierboven.

Het kan zijn dat er al een auto aan het opladen is. Vaak informeren gebruikers van een elektrische auto elkaar wanneer een laadpaal vrij is. Zo kan iemand anders er weer staan.

Rond een laadpaal is altijd minimaal één parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Wanneer blijkt dat een laadpaal goed wordt gebruikt (meer dan 2000 kWh op één van beide  aansluitingen per jaar), kan ook de tweede parkeerplaats worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Als blijkt dat twee parkeerplaatsen voor het opladen van een elektrische auto niet genoeg is, wordt bepaald of er een laadpaal bij kan komen.

Nee, niet altijd. De aanvraag moet voldoen aan de beleidsregels die gelden.

Laadpalen zijn openbaar, maar niet gratis. Stroom wordt afgerekend via een oplaadpas. Zo’n pas is verkrijgbaar bij verschillende aanbieders. Als het parkeervak bij een laadpaal in een betaald parkeren-gebied staat, betaalt u gewoon parkeergeld. Hebt u een parkeervergunning voor dat gebied? De vergunning is geldig voor parkeervakken bij laadpalen.

Nee, u krijgt geen eigen laadpaal behalve als dit op eigen terrein is. Een laadpaal is altijd voor iedereen toegankelijk. Zoveel mogelijk e-rijders moeten gebruik kunnen maken van het laadpaal. De gemeente bepaalt de locatie van een laadpaal. Waar de gemeente een laadpaal plaatst, hangt af van verschillende factoren. Deze factoren vindt u in de Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen.

Ja, als u een laadpaal wilt op eigen terrein kan dit zonder toestemming van de gemeente. De gemeente financiert deze particuliere laadpalen niet en verstrekt hiervoor geen subsidie.

Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Voor een eigen laadpaal geldt dat er geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg worden gereserveerd voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.

Ja, voor oplaadpalen wordt groene stroom gebruikt.

Dit is de marktpartij. De gemeente Leiden betaalt alleen de kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en het inrichten van de plek bij een laadpaal.

De gemeente Leiden heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen toestemming aan de gemeente vragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente Leiden betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een laadpaal. De gemeente Leiden heeft de keuze gemaakt om medewerking te verlenen aan marktinitiatief. Als u op deze website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op deze website wilt worden vermeld.

Op de website van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur en de website van Nederland Elektrisch kunt u meer informatie vinden over elektrisch rijden, subsidies en ontwikkelingen.

Voor oplaadpunten zijn geen algemene borden die iedere gemeente gebruikt. Bij borden met een laadpaalteken en bij borden met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ mag u alleen parkeren als uw auto is aangesloten op het laadpunt en aan het laden is. Is uw batterij vol? Verplaats dan uw auto zodat iemand anders het laadpunt kan gebruiken. Voldoet u hier niet aan dan riskeert u  een boete. Er zijn ook borden bij parkeervakken met de tekst ‘P alleen voor elektrische voertuigen’. Dit bord geeft een parkeerplaats aan die is aangelegd om het elektrische rijden te promoten. Hebt u een elektrische auto, dan mag u hier parkeren. Uw auto hoeft dan niet per se aan het laadpunt te zijn aangesloten.

Staat uw vraag er niet bij? Kijk op de website van StellaPowerPark&ChargeOPCHARGEOrange ChargingDen Hartog ChargingPowerGo b.v. of Citycharging.