Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? En woont u in het gebied met betaald parkeren? Vraag dan een mantelzorgparkeervergunning aan voor uw mantelzorger. De mantelzorgparkeervergunning geldt in de zone waar u woont.

U krijgt 1 vergunning met maximaal 2 kentekens. U kunt dus 2 mantelzorgers van de vergunning gebruik laten maken, maar niet tegelijkertijd. De mantelzorgparkeervergunning is 6 maanden geldig.

Zone A en B

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

  • Zone A: centrum
  • Zone B: wijken rondom het centrum (de schilwijken)

Kijk op de plattegrond in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst (pdf, 6,95 mb).

Voorwaarden

Voorwaarden voor u als ontvanger van de zorg:

  • u woont in het gebied waar het betaald parkeren is. U staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie personen.
  • u heeft minstens 8 uur per week zorg nodig voor ten minste 3 maanden.
  • u heeft een mantelzorgverklaring. Die kunt u aanvragen bij bureau Eva.

De persoon die mantelzorg verleent:

  • woont niet in het gebied waar betaald parkeren geldt
  • verleent die zorg niet vanuit zijn of haar beroep maar bijvoorbeeld als vrijwilliger of familie
  • heeft een auto die op naam van de mantelzorgverlener staat. Is het een leaseauto? Dan moet u het leasecontract hebben en een verklaring van de werkgever dat de mantelzorgverlener de enige bestuurder is (berijdersverklaring (pdf, 44 kb)).

Waar mag ik parkeren?

  • U mag parkeren in de zone waarvoor de vergunning verleend is: zone A of zone B.
  • U mag niet parkeren op een autodate-parkeerplaats.