Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? En woont u in het gebied met betaald parkeren? Vraag dan een mantelzorgparkeervergunning aan voor uw mantelzorger. De mantelzorgparkeervergunning geldt in de zone waar u woont.

U krijgt 1 mantelzorgparkeervergunning per adres. Aan deze vergunning kunt u maximaal 2 kentekens koppelen. U kunt dus 2 mantelzorgers van de vergunning gebruik laten maken, maar niet tegelijkertijd. De mantelzorgparkeervergunning is een digitale vergunning. Dit betekent dat u geen papieren vignet meer krijgt.

Zone A, B en C

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

 • Zone A: centrum
 • Zone B: wijken rondom het centrum 
 • Zone C: de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst (pdf, 4,87 mb).

Voorwaarden

Voorwaarden voor u als ontvanger van de zorg:

 • U woont in het gebied waar het betaald parkeren is. U staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie personen.
 • U hebt minstens 8 uur per week zorg nodig voor ten minste 3 maanden.
 • U hebt een mantelzorgverklaring. Die kunt u aanvragen bij Incluzio Leiden. De mantelzorgverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

De persoon die mantelzorg verleent:

 • Woont niet in dezelfde parkeervergunningzone.
 • Verleent die zorg niet vanuit zijn of haar beroep maar bijvoorbeeld als vrijwilliger of familie.
 • Heeft een auto die op naam van de mantelzorgverlener staat. Is het een leaseauto? Dan moet u het leasecontract hebben en een verklaring van de werkgever dat de mantelzorgverlener de enige bestuurder is (berijdersverklaring (pdf, 46 kb)).

Waar mag ik parkeren?

 • Uw mantelzorgverlener mag parkeren in de zone waarvoor de vergunning verleend is: zone A, zone B, of C1, C2, C3 of C4.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren op een autodate-parkeerplaats.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren in zone A bij rode-kap-parkeerautomaten.