Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? En woont u in het gebied met betaald parkeren? Vraag dan een mantelzorgparkeervergunning aan voor uw mantelzorger. De mantelzorgparkeervergunning geldt in de zone waar u woont.

U krijgt 1 mantelzorgparkeervergunning per adres. Aan deze vergunning kunt u maximaal 2 kentekens koppelen. U kunt dus 2 mantelzorgers van de vergunning gebruik laten maken, maar niet tegelijkertijd. Op 1 februari 2021 wordt de nieuwe Parkeerbelastingverordening van kracht. Vanaf deze datum is de mantelzorgparkeervergunning 1 jaar geldig. De mantelzorgparkeervergunning is een digitale vergunning. Dit betekent dat u geen papieren vignet meer krijgt.

Zone A en B

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

 • Zone A: centrum
 • Zone B: wijken rondom het centrum (de schilwijken)

Kijk op de stadskaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst (pdf, 4,61 mb).

Voorwaarden

Voorwaarden voor u als ontvanger van de zorg:

 • U woont in het gebied waar het betaald parkeren is. U staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie personen.
 • U hebt minstens 8 uur per week zorg nodig voor ten minste 3 maanden.
 • U hebt een mantelzorgverklaring. Die kunt u aanvragen bij Incluzio Leiden. De mantelzorgverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

De persoon die mantelzorg verleent:

 • Woont niet in het gebied waar betaald parkeren geldt.
 • Verleent die zorg niet vanuit zijn of haar beroep maar bijvoorbeeld als vrijwilliger of familie.
 • Heeft een auto die op naam van de mantelzorgverlener staat. Is het een leaseauto? Dan moet u het leasecontract hebben en een verklaring van de werkgever dat de mantelzorgverlener de enige bestuurder is (berijdersverklaring (pdf, 46 kb)).

Waar mag ik parkeren?

 • Uw mantelzorgverlener mag parkeren in de zone waarvoor de vergunning verleend is: zone A of zone B.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren op een autodate-parkeerplaats.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren in zone A bij rode-kap-parkeerautomaten.