Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? En woont u in het gebied met betaald parkeren? Vraag dan een mantelzorgparkeervergunning aan voor uw mantelzorger. De mantelzorgparkeervergunning geldt in de zone waar u woont.

Per mantelzorgontvanger kan maximaal één mantelzorgparkeervergunning worden verleend. Aan deze vergunning kunt u maximaal 2 kentekens koppelen. U kunt dus 2 mantelzorgers van de vergunning gebruik laten maken. Er kan 1 kenteken actief zijn. In het e-loket wisselt u van kenteken. De mantelzorgparkeervergunning is een digitale vergunning. Dit betekent dat u geen papieren vignet krijgt.

Zone A, B en C

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

 • Zone A: centrum
 • Zone B: wijken rondom het centrum 
 • Zone C: de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst.

Voorwaarden

Voorwaarden voor u als ontvanger van de zorg:

 • U woont in het gebied waar het betaald parkeren is. U staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie personen.
 • U hebt minstens 8 uur per week zorg nodig voor ten minste 3 maanden.
 • U hebt een mantelzorgverklaring. Die kunt u aanvragen bij Incluzio Leiden. De mantelzorgverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

De persoon die mantelzorg verleent:

 • Woont niet in dezelfde parkeervergunningzone.
 • Verleent die zorg niet vanuit zijn of haar beroep maar bijvoorbeeld als vrijwilliger of familie.
 • Heeft een auto die op naam van de mantelzorgverlener staat. Is het een leaseauto? Dan moet u het leasecontract hebben en een verklaring van de werkgever dat de mantelzorgverlener de enige bestuurder is (berijdersverklaring).

Waar mag ik parkeren?

 • Uw mantelzorgverlener mag parkeren in de zone waarvoor de vergunning verleend is: zone A, zone B, of C1, C2, C3 of C4.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren op een autodateparkeerplaats.
 • Uw mantelzorgverlener mag niet parkeren bij rode-kap-parkeerautomaten.

Aanvragen

Vraag de mantelzorgparkeervergunning online aan. U hebt hiervoor DigiD nodig.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als u de vergunning krijgt toegewezen, betaalt u online via iDEAL. Na betaling gaat de mantelzorgparkeervergunning direct in. Na de betaling krijgt u direct per e-mail een besluit toegezonden.

Als uw mantelzorgparkeervergunning is verlopen, kunt u een nieuwe vergunning online aanvragen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. U krijgt geen papieren vergunning, maar vult via het e-loket het kenteken in van de auto waarvoor u de vergunning gebruikt. Parkeercontroleurs scannen het kenteken en weten zo dat voor de auto een mantelzorgparkeervergunning wordt gebruikt. Hebt u hulp nodig bij het aanvragen via het e-loket? Bekijk de handleiding.

Naar de balie

Kunt of wilt u de vergunning niet online aanvragen? Of komt u de vergunning ophalen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

Meenemen

Bij het aanvragen aan de balie:

 • identiteitsbewijs
 • kopie kentekenbewijs
 • kentekenbewijs (indien nodig leasecontract en berijdersverklaring) van uw mantelzorgverlener
 • mantelzorgverklaring niet ouder dan 1 maand

Kosten

 • Zone A: € 54 per jaar
 • Zone B: € 54 per jaar
 • Zone C: € 54 per jaar
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U betaalt vanaf de eerste dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Wilt u de mantelzorgparkeervergunning opzeggen? Dan krijgt u uw geld terug voor elke hele maand van de vergunningsperiode die over is.

U kunt uw gegevens online via het e-loket wijzigen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw wijziging horen.

Wijzigen

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Afspraak maken

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071.

Meenemen

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • documenten nodig voor uw wijziging (bijvoorbeeld kentekenbewijs, leasecontract en berijdersverklaring).

U kunt de mantelzorgparkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Bij opzeggen van de vergunning krijgt u uw geld terug voor elke hele maand van de vergunningperiode die over is.