Parkeervergunning voor bewoners zone A

Woont u in een gebied waar u moet betalen om te parkeren? Dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Deze bewonersparkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto, motor of brommobiel.

Zone A (centrum)

Het centrum van Leiden, tussen de singels, is zone A:

 • Bijna alle parkeerplekken zijn vergunninghoudersplaatsen. Hier geldt 24/7 betaald parkeren.
 • Op een aantal plekken in het centrum zijn kortparkeerlocaties (maximaal 2 uur parkeren). Hier geldt betaald parkeren:
  • op maandag tot en met zaterdag, van 9.00 uur tot 21.00 uur.
  • op zondag van 13.00 tot 21.00 uur.

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst.

Voorwaarden

 • U bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven in zone A waarvoor u de vergunning aanvraagt.
  Let op: als u kortgeleden naar een nieuw adres bent verhuisd, zou het kunnen dat u niet meteen een vergunning kunt aanvragen.
 • Op het adres waar u ingeschreven staat, is het maximum aantal parkeervergunningen nog niet verleend. Voor zone A geldt een maximum van 1 vergunning.
  Let op: hebt u twee bewonersparkeervergunningen voor zone A? Dan kunt u deze vergunningen houden zolang u op dit adres blijft wonen en de verlenging op tijd betaalt.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte (u deelt de keuken en de badkamer niet).
 • Het kentekenbewijs van uw auto, motor of brommobiel staat op uw naam of u maakt gebruik van een leaseauto.
 • Uw voertuig is niet langer dan 6 meter en niet hoger dan 2,4 meter.
 • Uw voertuig staat niet als kampeerauto geregistreerd bij de RDW.
 • U bent niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar kan wel aantonen dat u werkt (= economisch gebonden) én woont in Leiden. Dan kunt u maximaal één bewonersvergunning per adres aanvragen.

Wanneer krijg ik geen bewonersparkeervergunning?

Woont u in een woning die valt onder nieuwbouw, functiewijziging, verkamering of splitsing van de woning? Dan hebt u geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 2 oktober 2019 zijn of worden gebouwd.

Wilt u weten of u op uw adres nog een parkeervergunning kunt aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 071, keuze 3.

Aanvragen

Vraag de bewonersparkeervergunning online aan. Hiervoor hebt u DigiD nodig. De vergunning voor zone A is geldig tot het eind van het kwartaal.

Voeg de volgende documenten toe, als dit van toepassing is:

 • leasecontract
 • berijdersverklaring

Een berijdersverklaring (pdf, 46 kb) is een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u de enige bestuurder bent.

De vergunning gaat meteen in na het aanvragen. U krijgt een e-mail ter bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u hebt betaald.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Meenemen

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • leasecontract (indien van toepassing)
 • berijdersverklaring (indien van toepassing)

Een berijdersverklaring is een verklaring van het uw werkgever waaruit blijkt dat u de enige bestuurder bent.

Kosten

Zone A:

 • 1e bewonersparkeervergunning: € 54 per kwartaal

U betaalt vanaf de 1e dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Dit geldt ook als u de vergunning na de eerste dag van de maand aanvraagt. Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningperiode over is.

Veelgestelde vragen

Uw parkeervergunning verhuist niet mee. U moet het volgende regelen:

 • Zeg de parkeervergunning op voor het oude adres met ingang van de dag van de verhuizing.
 • Vraag een nieuwe bewonersparkeervergunning aan zodra u staat ingeschreven op uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een adres dat valt onder nieuwbouw, functiewijziging, verkamering of splitsing van de woning? Dan hebt u geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 2 oktober 2019 zijn of worden gebouwd. Hebt u in zone A een 2de bewonersparkeervergunning? Deze parkeervergunning vervalt als u verhuist en kunt u niet meer aanvragen. Let op! Niet op ieder adres in Leiden kunt u een parkeervergunning aanvragen. Lees de algemene gronden hierboven. Wilt u weten of dit voor uw nieuwe adres geldt, neem dan contact op met de gemeente via 14 071, keuze 3.

U krijgt een brief als uw bewonersparkeervergunning verloopt. Verleng de bewonersparkeervergunning online. Hiervoor hebt u DigiD nodig. U kunt automatische incasso instellen.

Verlengen parkeervergunning

Kosten

Zone A:

 • 1e bewoner

eervergunningsparkeervergunning: € 54 per kwartaal

 • 2e bewonersparkeervergunning: € 162 per kwartaal

Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningperiode over is.

U kunt uw gegevens en die van uw voertuig online aanpassen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw aanpassing horen. Bijvoorbeeld uw nieuwe leasecontract. Rijdt u tijdelijk in een andere auto, motor of brommobiel? Dan kunt u 4 keer per jaar voor telkens maximaal vier weken een vervangend kenteken doorgeven.

Wijzigen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Afspraak maken

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3. Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • documenten voor uw wijziging. Bijvoorbeeld het nieuwe leasecontract.

Kosten

Aanpassen bij de balie kost € 7,84. Online aanpassen is gratis.

U kunt de bewonersparkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Zegt u voor het eind van de vergunningperiode op? Dan krijgt u uw geld terug voor de overgebleven volle maanden van de vergunningperiode.

Opzeggen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Afspraak maken 

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Een bewonersparkeervergunning voor zone A is geldig in zone A én in zone B op:

 • vergunninghoudersplaatsen
 • bij alle parkeerautomaten

De bewonersparkeervergunning zone A is niet geldig:

U kunt alleen een bewonersparkeervergunning krijgen voor een auto, motor of brommobiel waarvoor u geen eigen parkeermogelijkheid hebt. U kunt maximaal 1 bewonersparkeervergunning per adres krijgen.