Subsidie Circulair herwaarderen

Nieuwe producten uit afvalstromen maken of afval voorkomen bij het maken van een nieuw product? De subsidie Circulair herwaarderen is voor initiatieven die leiden tot minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.

Voor deze subsidie komen bewoners, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ondernemersverenigingen in aanmerking.

Voorwaarden

  • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de circulaire economie in Leiden.
  • Voor initiatieven van ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties komt maximaal 70% van de totale begroting in aanmerking voor subsidie.
  • Het initiatief komt ten goede aan Leiden en de Leidse economie en moet binnen 2 jaar na het verlenen van de subsidie zijn uitgevoerd.
  • De aanvrager woont in Leiden en/of is aantoonbaar ondernemend in Leiden.

Weigeringsgronden

  • Het initiatief is eerder gesubsidieerd vanuit de subsidie Circulair verwaarden.
  • Het initiatief is eerder gesubsidieerd door de gemeente Leiden. Dit geldt voor een initiatief van ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties.

Bekijk de hele regeling onder Wetten en regels.

Beoordelingsprocedure

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Zij gebruiken hiervoor een beoordelingsformulier. Er worden maximaal 15 subsidieaanvragers uitgenodigd voor een pitchbijeenkomst. Dit is een bijeenkomst waarin subsidieaanvragers hun initiatief presenteren aan de beoordelingscommissie.

Wordt u uitgenodigd voor de pitchbijeenkomst? Om de subsidie te kunnen krijgen, moet u fysiek aanwezig zijn om uw initiatief te pitchen. De pitchbijeenkomst van de eerste subsidieronde is op 2 december 2024.

Aanvragen

Er zijn 2 subsidierondes. De termijnen voor de aanvragen zijn:
Ronde 1: van 1 juni tot en met 25 september 2024
Ronde 2: van 1 juni tot en met 25 september 2025

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Subsidiebedrag

Als ondernemers(verenigingen) of maatschappelijke organisatie kunt u maximaal € 20.000 aanvragen.
Als bewoners(organisatie) kunt u maximaal € 5000 aanvragen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na het sluiten van de subsidieronde een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Kreeg u meer dan € 5.000 subsidie? Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer 14 071.