Vergunning donateurs werven

Wilt u op straat of huis-aan-huis donateurs of leden werven voor een goed doel? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor het aanvragen van de vergunning en voorwaarden voor het werven van de donateurs of leden.

Voorwaarden vergunning

Om een vergunning aan te vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het goede doel waarvoor u de vergunning aanvraagt, is goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
  • De wervingsactie vindt plaats in een vrije periode van het collecterooster van het CBF.
  • Een huis-aan-huiswerving mag maximaal 1 week duren.
  • Een werving op straat mag maximaal 1 dag duren.
  • Wervers zijn minimaal 16 jaar oud.
  • Wervers moeten een legitimatiekaart van het goede doel kunnen tonen.

Voorwaarden werven donateurs of leden

  • Wervingsacties huis-aan-huis mogen niet op zondag of een algemene feestdag
  • Wervingsacties huis-aan-huis mogen alleen tussen 9.00 en 21.00 uur.
  • Wervingsacties op straat mogen alleen tijdens winkeltijden en in winkelgebieden.
  • Inzameling van geld mag niet tijdens een wervingsactie.

Wilt of kunt u dit niet online regelen? Bel dan 14 071 voor een afspraak en kom naar de balie van de gemeente.

De gemeente bekijkt of uw aanvraag past in het collecterooster van het CBF. Bekijk voordat u uw aanvraag indient in het collecterooster om uw aanvraag te bepalen. Hiermee vermindert u de kans op een afwijzing.

Kosten

De vergunning kost € 23,07.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken via de e-mail.