Voederverbod: voorkom overlast, voer geen vogels

Op een aantal plekken in Leiden is het verboden om vogels te voeren. Dit zijn locaties waar regelmatig overlast door vogels wordt gemeld, zoals in parken, bij winkelcentra en in de Leidse binnenstad.

Veel mensen vinden het fijn om vogels te voeren, maar het is niet goed voor de vogels. Brood bevat namelijk veel zout. En als vogels vaak gevoerd worden, raken zij hun natuurlijke angst voor mensen kwijt en kunnen daardoor agressief worden en bijten. Op plekken waar veel gevoerd wordt, komen ook steeds meer vogels voor. Daardoor neemt de overlast van gekrijs en vogelpoep snel toe. Etensresten die blijven liggen gaan schimmelen en trekken ook andere dieren aan die overlast veroorzaken, zoals ratten. Daarnaast kan er watervervuiling optreden als het brood in het water blijft liggen.

Hebt u brood over? Geef het aan iemand die het goed kan gebruiken of vries het in. Zo voorkomt u dat het brood bederft. Dat is ook nog eens goed voor uw portemonnee!

In het besluit dat door het college is genomen vindt u de alle gebieden met plattegronden waar het voederverbod geldt. 

 Het voederverbod geldt in ieder geval in:

  • de binnenstad,
  • de Leidse parken,
  • Winkelcentra Kopermolen en Diamantplein, 
  • Wagnerplein,
  • Bernardkade,
  • Rotonde Dobbedreef Stevenshofdreef,
  • Glenn Millerstraat en omstreken,
  • Meerburgerkade.